Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là một loại bảo hiểm mà nhà nước buộc các cơ sở kinh doanh phải tham gia. Trong khoảng thời gian vửa qua, nước ta xảy ra cháy, nổ, các sự cố rất nhiều vô cùng phức tạp. Sự việc này xảy ra ngày càng nhiều và gây tổn thất cực kì nghiêm trọng. Nhiều vụ cháy đã gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Vậy nên các cơ sở này cần bắt buộc phải tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Có những điều quan trọng nào cần phải biết khi tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc?

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là loại bảo hiểm gì?

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
Đây là hình ảnh minh họa nói về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Theo quy định có trong Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000. Thì bảo hiểm này là một loại bảo hiểm bắt buộc đối với các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng mà pháp luật nước ta quy định.

Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 chưa nêu ra được định nghĩa cụ thể đối với bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Vì vậy, dựa vào các quy định có trong bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này để định nghĩa nó. Chúng ta có thể hiểu đơn giản nó là một loại bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho người tham gia bảo hiểm. Khi mà các cơ sở này bị cháy, dẫn đến nhiều tổn thất và thiệt hại về tài sản hay con người.

5 Điều cần biết khi mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Khi mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc chúng ta phải biết những điều quan trọng dưới đây!

Đối tượng nào buộc phải mua bảo hiểm bắt buộc

Đây là hình ảnh minh họa về đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc
Đây là hình ảnh minh họa về đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc áp dụng cho các đối tượng sau:

– Các tổ chức, cơ quan và cá nhân có các cơ sở nguy hiểm liên quan đến cháy, nổ quy định trong Phụ lục II ban hành. Nhà nước quy định chi tiết thi hành một vài điều trong Luật phòng cháy, chữa cháy.

– Các công ty doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, các chi nhánh của công ty bảo hiểm phi nhân thọ của nước ngoài trong nước ta.

– Các tổ chức, cơ quan cá nhân có liên quan đến bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Những nguyên tắc khi tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Hình ảnh mình họa về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
Hình ảnh mình họa về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

– Các tổ chức, cơ quan và cá nhân quy định trong khoản 1 Điều 2 Nghị định này buộc phải tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Bảo hiểm này mua tại những công ty bảo hiểm nghiệp vụ bảo hiểm cháy, nổ theo quy định của nước ta.

– Bên tham gia bảo hiểm và các doanh nghiệp bảo hiểm cháy, nổ buộc phải theo các điều kiện, sô tiền bảo hiểm tối thiểu được quy định trong Nghị định này.

– Các doanh nghiệp bảo hiểm có quyền không bán bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trong những trường hợp này:

  • Các cơ sở chưa được nghiệm thu đối với phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật nước ta.
  • Các cơ sở không có biên bản kiểm tra an toàn đối với phòng cháy chữa cháy của cơ quan phòng cháy chữa cháy.
  • Những cơ sở đang bị đình chỉ hay tạm đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định trong phòng cháy chữa cháy.

– Khuyến khích những tổ chức, cơ quan và cá nhân không buộc phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc nên mua bảo hiểm cháy, nổ. 

Các đối tượng của bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

– Đối tượng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc là tất cả những tài sản của cơ sở có nguy cơ về cháy, nổ như:

  • Các công trình, nhà và những tài sản gắn liền với công trình, nhà, thiết bị máy móc.
  • Những loại vật tư, hàng hóa như nguyên vật liệu, thành phẩm hay chưa thành phẩm.

– Địa điểm của đối tượng bảo hiểm và đối tượng bảo hiểm buộc phải có giấy chứng nhận bảo hiểm. Và được ghi rất rõ ràng trong hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Khoản tiền bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tối thiểu

Hình ảnh minh họa cho bảo hiểm cháy nổ bắt bắt buộc
Hình ảnh minh họa cho bảo hiểm cháy nổ bắt bắt buộc

– Khoản tiền mà bảo hiểm này tối thiểu là tính giá trị theo giá thị trường của những tài sản đó.

– Nếu không tính được giá thị trường của tài sản đó, thì khoản tiền bảo hiểm này do các bên tự thỏa thuận.

Quy định về khoản tiền bồi thường bảo hiểm

– Khoản tiền được bảo hiểm bồi thường đối với tài sản bị tổn thất không quá số tiền bảo hiểm tài sản đó. Và trừ đi mức khấu trừ bảo hiểm đã quy định trong khoản 2 Điều 7 của Nghị định này.

– Giảm trừ tối đa 10% khoản tiền bồi thường bảo hiểm, trong trường hợp các cơ sở có nguy hiểm đối với cháy, nổ. Mà không làm đúng thời hạn những kiến nghị trong Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy của nhà nước. Các cơ sở đang có nguy cơ cháy nổ lớn mà họ không quan tâm đến.

– Nếu các cơ sở có hành vi gian lận bảo hiểm theo quy định trong Bộ luật hình sự. Thì bảo hiểm này sẽ không có trách nhiệm phải bồi thường đối với số tiền phát sinh thêm.

Qua bài viết này chắc là mọi người đã hiểu rõ hơn về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Nếu ai có dự định mở công ty hay cơ sở kinh doanh thì hãy tham gia bảo hiểm này nhé. Nó không chỉ giúp cho mọi người giảm thiểu đi thiệc hại. Mà còn có nhiều lợi ích quan trọng khác đối với người tham gia.