Hưu trí là một chính sách trong an sinh xã hội mà nhà nước đưa ra để đảm bảo thu nhập cho nhiều người khi hết tuổi lao động. Ngày nay, bên cạnh chế độ hưu trí khi bạn tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì ở những đơn vị kinh doanh bảo hiểm cũng có những gói bảo hiểm hưu trí, giúp người dân có thêm nhiều sự lựa chọn hơn. Hãy tìm hiểu thêm bảo hiểm hưu trí là gì trong bài viết dưới đây bạn nhé.

Bảo hiểm hưu trí là gì?

Bảo hiểm hưu trí là hình thức bảo hiểm trong trường hợp người được bảo hiểm khi đến độ tuổi xác định được công ty bảo hiểm chi trả số tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng. Có thể hiểu, đây là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mang tới thu nhập bổ sung cho người được bảo hiểm khi hết độ tuổi lao động.

Bảo hiểm hưu trí là gì?
Bảo hiểm hưu trí là gì?

Đặc điểm của bảo hiểm hưu trí

 • Bảo hiểm hưu trí gồm bảo hiểm hưu trí cho mỗi cá nhân và bảo hiểm hưu trí cho một nhóm người lao động. Nếu bảo hiểm hưu trí cho nhóm người lao động bên mua bảo hiểm là chủ sử dụng lao động và người lao động được nhận toàn bộ quyền lợi hợp đồng bảo hiểm sau một thời hạn nhất định dựa trên thỏa thuận giữa những bên tham gia và được ghi nhận trong hợp đồng bảo hiểm.
 • Trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng tiền phí bảo hiểm, người được bảo hiểm nhận quyền lợi bảo hiểm hưu trí khi đến tuổi theo thỏa thuận tại hợp đồng, nhưng không dưới 55 tuổi đối với nữ và 60 tuổi đối với nam, khi pháp luật có quy định khác về độ tuổi nghỉ hưu thì thực hiện theo quy định của văn bản pháp luật đó.
 • Quyền lợi bảo hiểm cơ bản gồm quyền lợi bảo hiểm rủi ro và quyền lợi hưu trí định kỳ.
 • Mỗi người được bảo hiểm theo bảo hiểm hưu trí cá nhân hoặc hợp đồng bảo hiểm hưu trí nhóm có một tài khoản bảo hiểm hưu trí riêng dựa theo quy định.

Quyền lợi bảo hiểm hưu trí

Theo quy định ở Thông tư 115/2013/TT-BTC, người tham gia sản phẩm bảo hiểm hưu trí được hưởng các quyền lợi sau đây:

Quyền lợi bảo hiểm cơ bản

 • Quyền lợi hưu trí định kỳ doanh nghiệp bảo hiểm phải bảo đảm: Quyền lợi hưu trí được chi trả định kỳ cho đến khi người được bảo hiểm tử vong hay tối thiểu 15 năm, tùy thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm;
 • Công ty bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận về quyền lợi hưu trí hàng kỳ, số kỳ nhận quyền lợi hưu trí;
 • Tính lãi tích lũy từ quyền lợi hưu trí chưa được chi trả cho bên mua bảo hiểm, nhưng không được thấp hơn lãi suất đầu tư cam kết.
Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm hưu trí là gì?
Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm hưu trí là gì?
 • Quyền lợi trợ cấp mai táng:Khi nhận yêu cầu thanh toán quyền lợi tử vong, bất kể thuộc phạm vi bảo hiểm hay là không, công ty bảo hiểm phải chi trả khoản trợ cấp mai táng cho người thụ hưởng số tiền dựa trên thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Quyền lợi bổ sung

 • Quyền lợi điều chỉnh mức quyền lợi hưu trí định kỳ;
 • Quyền lợi được bảo hiểm thất nghiệp;
 • Quyền lợi được chăm sóc y tế;
 • Quyền lợi được hỗ trợ nằm viện;
 • Quyền lợi được bảo hiểm cho người phụ thuộc;
 • Quyền lợi được bảo hiểm bệnh hiểm nghèo;
 • Quyền lợi được bổ trợ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Trên đây là thông tin chi tiết về bảo hiểm hưu trí là gì và một số thông tin liên quan mà bạn đọc cần nắm. Hy vọng bạn đọc từ bài viết bạn đọc có thêm lựa chọn bảo hiểm cho riêng mình.