Bảo hiểm liên kết đầu tư đang là hình thức bảo hiểm phổ biến nhất trên thị trường Việt Nam và quốc tế. Tuy nhiên, khái niệm bảo hiểm liên kết đầu tư là gì lại khiến nhiều người không thể trả lời được. Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giúp bạn đọc trả lời thắc mắc này bạn nhé.

Bảo hiểm liên kết đầu tư là gì?

Bảo hiểm liên kết đầu tư là một hình thức phổ biến của bảo hiểm nhân thọ, số tiền phí đóng hàng kỳ sẽ được chia ra thành 2 phần đó là bảo hiểm rủi ro và phần còn lại là đầu tư. Khoản đầu tư này được doanh nghiệp bảo hiểm đưa vào những quỹ tương ứng với loại hình sản phẩm và đem đầu tư theo quy định pháp luật.

Bảo hiểm liên kết đầu tư là gì?
Bảo hiểm liên kết đầu tư là gì?

Có thể xem, bảo hiểm liên kết đầu tư là hình thức bảo hiểm nhân thọ đáp ứng nhu cầu phòng ngừa  rủi ro và nhu cầu đầu tư của người tham gia bảo hiểm.

Phân loại bảo hiểm liên kết đầu tư là gì?

Trên thị trường ngày nay có 2 loại bảo hiểm liên kết đầu tư là:

  • Bảo hiểm liên kết chung
  • Bảo hiểm liên kết đơn vị.

Với bảo hiểm liên kết chung người mua được quyền nhận tất cả kết quả đầu tư từ quỹ liên kết chung từ những doanh nghiệp bảo hiểm. Và được đảm bảo lãi suất được nhận không thấp hơn lãi suất cam kết trên hợp đồng bảo hiểm. Quỹ bảo hiểm liên kết chung có duy nhất 1 quỹ chung do doanh nghiệp bảo hiểm quản lý với những danh mục đầu tư ít rủi ro. Vì vậy lãi suất đầu tư của bảo hiểm liên kết chung gần bằng với lãi suất thị trường.

Với bảo hiểm liên kết đơn vị người mua được chọn tỷ lệ phân bổ đầu tư vào những quỹ phù hợp với mức độ rủi ro mà bạn có thể chấp nhận. Đây là  sản phẩm bảo hiểm kết hợp với danh mục đầu tư đa dạng và có khả năng sinh lợi cao hơn. Tuy nhiên theo quy định luật kinh doanh bảo hiểm liên kết đơn vị, sản phẩm này không bảo đảm về tỷ suất sinh lợi.

Đặc điểm của loại hình bảo hiểm liên kết đầu tư
Đặc điểm của loại hình bảo hiểm liên kết đầu tư

Đặc điểm bảo hiểm liên kết đầu tư là gì?

  • Khách hàng sẽ được nhận tất cả kết quả đầu tư từ quỹ bảo hiểm khi trừ đi những chi phí liên quan. Trong suốt quá trình hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực, những chủ thể được bảo hiểm theo hợp đồng sẽ được bảo vệ tài chính khi rủi ro xảy ra.
  • Những yếu tố về hoạt động đầu tư cùng chi phí và lợi nhuận của quỹ được tách biệt và công khai với khách hàng.
  • Khách hàng biết rõ phí bảo hiểm của mình đầu tư vào đâu và có thể kiểm soát được những rủi ro đầu tư bằng việc lựa chọn đầu tư phí bảo hiểm vào những quỹ đầu tư phù hợp nhất.
  • Người tham gia bảo hiểm được linh hoạt và tự chủ trong việc xác định mức phí, số tiền bảo hiểm thỏa thuận và ký kết hợp đồng.
  • Công ty bảo hiểm thì được hưởng những khoản phí do người mua trả theo thỏa thuận về hợp đồng bảo hiểm đã được ký kết từ trước.

Trong bài viết trên là tổng hợp những thông tin về bảo hiểm liên kết đầu tư là gì? Hy vọng từ bài viết, bạn đọc sẽ có cách nhìn tổng quát hơn về bảo hiểm liên kết đầu tư và có thể lựa chọn tham gia hình thức bảo hiểm phù hợp với bản thân.