Các lệnh thường dùng trong giao dịch chứng khoán có nhiều lệnh khác nhau. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ về các lệnh này. Để biết được những lệnh thường dùng nhất, mọi người hãy cùng tìm hiểu qua thông tin chia sẻ sau đây.

Lệnh giao dịch ở giá khớp lệnh xác định giá mở cửa (ATO)

ATO là một lệnh được dùng để đặt mua hoặc bán chứng khoán với mức giá mở cửa. Lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh thì lệnh ATO luôn được các nhà đầu tư ưu tiên hơn. Những thời điểm khớp lệnh định kỳ sẽ xác định giá mở cửa và sẽ không xác định giá khớp lệnh nếu chỉ có mỗi một lệnh ATO trên sổ lệnh.

Bên cạnh đó, trong thời gian khớp lệnh định kỳ, để xác định được giá mở cửa thì lệnh ATO sẽ được nhập vào hệ thống. Sau thời điểm xác định giá mở cửa sẽ tự động hủy bỏ nếu lệnh đó không được thực hiện hoặc xảy ra tình trạng gián đoạn trong giao dịch.

Lệnh giới hạn (LO)

Đây là lệnh giao dịch cổ phiếu ở một mức giá nhất định hoặc cao hơn. Hiệu lực của lệnh giới hạn sẽ được bắt đầu khi nó được nhập vào hệ thống giao dịch và sẽ kết thúc khi hết ngày giao dịch hoặc kết thúc lúc giao dịch bị hủy bỏ.

Có nhiều lệnh thường dùng trong giao dịch chứng khoán
Có nhiều lệnh thường dùng trong giao dịch chứng khoán

Lệnh thị trường tại sàn HSX (MP)

Đây là lệnh được sử dụng để giao dịch chứng khoán ở mức giá thấp nhất hoặc giá mua cao nhất của thị trường hiện có. Khi khớp lệnh này  sẽ được nhập vào hệ thống giao dịch, lệnh mua sẽ được bắt đầu tại mức giá bán thấp nhất và cũng sẽ thực hiện ở mức giá mua cao nhất hiện có của thị trường.

Lệnh thị trường tại sàn HNX

Lệnh này sẽ mua ở giá bán thấp nahats hoặc lệnh bán ở giá mua cao nhất của thị trường hiện có trong phiên giao dịch khớp lệnh liên tục. Đối với lệnh này sẽ có 3 loại lệnh khác nhau gồm: lệnh MAK, lệnh MOK, lệnh MTL.

Lệnh điều kiện (lệnh chờ)

Các lệnh thường dùng trong giao dịch chứng khoán có chức năng riêng biệt
Các lệnh thường dùng trong giao dịch chứng khoán có chức năng riêng biệt

Đây là lệnh giới hạn những có ưu điểm là được duy trì nhiều ngày cho đến khi lệnh được khớp hoặc hết thời gian nhà đầu tư lựa chọn lúc đặt lệnh mà vẫn chưa được khớp. Trong khoảng thời gian duy trì lệnh giới hạn, ngày giao dịch lệnh sẽ tự động được đưa ngay lên sàn khi giá chứng khoán nằm trong khoản trần hoặc sàn, đáp ứng dược điều kiện khác của lệnh thông thường hay lệnh được khớp từng phần hoặc phần còn lại của lệnh còn hiệu lực.

Lệnh giao dịch ở mức giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC)

Đây là lệnh đạt mua hoặc bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa. Lệnh ATC sẽ được ưu tiên trước lệnh giới hạn khi so khớp lệnh. Khi khớp lệnh định kỳ sẽ xác định mức giá đóng cửa và sẽ không xác định được giá khớp lệnh nếu chỉ đặt lệnh ATC trên số lệnh.

Lệnh khớp lệnh sau giờ (PLO)

Lệnh PLO là một lệnh mua hoặc bán chứng khoán ở mức giá đóng cửa, sau khi kết thúc phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa. Lệnh PLO sẽ chỉ được nhập vào hệ thống khi phiên giao dịch sau giờ.

Trên đây là các lệnh thường dùng trong giao dịch chứng khoán. Hy vọng, với những thông tin này sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn cũng như áp dụng lệnh phù hợp để giao dịch chứng khoán.