Không phải ai cũng biết, nếu muốn mua bán hoặc chuyển nhượng bất động sản thì người mua và người bán sẽ phải nộp một số loại thuế phí nhất định. Bạn đã biết rõ các loại thuế phải nộp khi mua nhà chưa? Nếu chưa hãy theo dõi bài viết này để hiểu rõ hơn nhé!

Khái niệm về phí, lệ phí, thuế

Hầu hết khi giao dịch bất động sản thì cần phải đóng một số loại thuế phí nhưng điều đó đã gây một số trở ngại cho người dân. Để hiểu rõ hơn về các loại thuế phải nộp khi mua nhà giữa bên mua hoặc bên bán phải nộp cần chú ý các khái niệm sau:

Phí là gì?

Là khoản tiền mà tổ chức hoặc cá nhân phải chi trả để bù đắp chi phí và phục vụ khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp dịch vụ công được nhà nước quy định trong Danh mục phí.

Lệ Phí là gì?

Là khoản tiền được ấn định mà tổ chức hoặc cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp dịch vụ công để phục vụ công việc quản lý nhà nước (quy định trong Danh mục lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và Lệ phí)

Thuế là gì?

Được hiểu là nguồn thu theo nghĩa vụ được pháp luật quy định. Có hai loại thuế ở nước ta là: thuế trực thu (thuế thu nhập của công ty hoặc của cá nhân) và thuế gián thu (thuế doanh thu, tiêu thụ đặc biệt, xuất nhập khẩu, …)

Các loại thuế phải nộp khi mua nhà
Các loại thuế phải nộp khi mua nhà

Điểm danh các loại thuế cần phải nộp khi mua nhà

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Bất kể các hoạt động từ việc kinh doanh, giao dịch bất động sản thì sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Có một số loại thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân như thu nhập từ chuyển nhượng, mua bán quyền sử dụng nhà, đất. Trong đó người nào có thu nhập thì sẽ có nghĩa vụ nộp thuế TNCN.

Sẽ có những trường hợp có sự thỏa thuận giữa các bên nộp thuế nên sẽ có nhiều trường hợp người mua bất động sản sẽ là người đóng thuế TNCN.

Thuế TNCN sẽ được tính bằng 2 phần trăm nhân cho giá trị chuyển nhượng

Ví dụ điển hình:  Nhà (giá trị bất động sản) được bán giá 2 tỷ đồng thì thuế TNCN phải nộp= 2 tỷ đồng x 2% = 40 triệu đồng.

Nếu có trường hợp mà giá mua bán thấp hơn mức giá đất (Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành) ở tại thời điểm kê khai thuế thì sẽ được tính thuế theo mức giá của nhà nước ban hành và cơ quan thuế sẽ phải tính thuế đó.

Lệ phí trước bạ

Đối tượng có tài sản thuộc nhóm chịu lệ phí trước bạ cần phải nộp lệ phí tại cơ quan có thẩm quyền khi đăng ký quyền sở hữu. Người mua cần phải đi đăng ký biến động đất đai trong thời gian 30 ngày và nộp lệ phí trước bạ khi chuyển nhượng đất.

Lệ phí trước bạ sẽ được tình bằng 0.5 % nhân cho giá của 1m2 theo bảng giá đất niêm yết

Diện tích sàn nhà chịu lệ phí trước bạ bao gồm công trình phụ của chủ sở hữu đó.

Phí công chứng

Là khoản tiền mà tổ chức hoặc cá nhân phải nộp khi yêu cầu cơ quan công chứng hợp đồng mua bán nhà đất.

Các mức thu phí thể hiện cụ thể như sau:

  • Tài sản dưới 50 triệu đồng: Nộp phí 50 ngàn đồng
  • Tài sản từ 50 – 100 triệu đồng: Nộp phí 100 ngàn đồng
  • Tài sản từ trên 100 triệu – 1 tỷ đồng: Nộp phí bằng 1% giá trị tài sản ( giá trị hợp đồng)
  • Tài sản từ 1 tỷ – 3 tỷ đồng: Nộp phí 1 triệu đồng cộng thêm 0,06% giá trị tài sản vượt quá 3 tỷ đồng
  • Tài sản từ 3 tỷ – 5 tỷ đồng: Nộp phí 2,2 triệu đồng cộng thêm 0,05% giá trị tài sản vượt quá 3 tỷ đồng
  • Tài sản từ 5 tỷ – 10 tỷ đồng: Nộp phí 3,2 triệu đồng cộng thêm 0,04% giá trị tài sản vượt quá 5 tỷ đồng
  • Tài sản từ 10 tỷ – 100 tỷ đồng: Nộp phí 5,2 triệu đồng cộng thêm 0,03% giá trị tài sản vượt quá 10 tỷ đồng
  • Tài sản từ trên 100 tỷ đồng: Nộp phí 32,2 triệu đồng cộng thêm 0,02% giá trị tài sản vượt quá 100 tỷ đồng (tối đa 70 triệu đồng)

Hợp đồng công chứng rất quan trọng được xem là căn cứ pháp lý cao nhất trong giao dịch chuyển quyền sở hữu và phải có con dấu của cơ quan có thẩm quyền.

Thuế phí cần đóng khi mua nhà gồm có?
Thuế phí cần đóng khi mua nhà gồm có?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có phí thẩm định như thế nào?

Phí thẩm định là khoản thu đối với công việc thẩm định hồ sơ, các vấn đề liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Sẽ tùy thuộc vào nhiều yếu tố như: diện tích đất, tính chất phức tạp của từng loại hồ sơ … để áp dụng mức thu khác nhau cho phù hợp và đúng pháp luật.

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất

Đây là khoản thu mà tổ chức hoặc hộ gia đình, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở gắn liền với đất.

Các tỉnh thành sẽ có mức thu cụ thể khác nhau và dựa trên nguyên tắc: Mức thu của hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố, thị xã, tỉnh sẽ cao hơn mức thu tại các khu vực khác; mức thu của tổ chức sẽ cao hơn mức thu đối với cá nhân, hộ gia đình.

Hy vọng với bài viết này mọi người sẽ có thêm thông tin về các loại thuế phải nộp khi mua nhà. Qua đây mọi người sẽ thực hiện đúng và đủ nghĩa vụ nghĩa vụ tài chính của mình với Nhà nước khi mua bán, chuyển nhượng bất động sản. Chúc mọi người thành công!