Lương hưu của người lao động hiện nay được chi trả dưới sự bảo hộ của Bảo hiểm xã hội. tuy nhiên vẫn xảy ra tình trạng người dân vẫn chưa hiểu hết về cách tính lương hưu bảo hiểm xã hội, và số tiền mà mình sẽ nhận được. Hãy để millcovearea.org/ giải đáp các thắc mắc của bạn để bảo vệ được quyền lợi của bản thân khi lao động, qua bài viết dưới đây

Tìm hiểu về lương hưu bảo hiểm xã hội

Cách tính lương hưu bảo hiểm xã hội mới nhất cho người lao động
Cách tính lương hưu bảo hiểm xã hội mới nhất cho người lao động 

Khái niệm lương hưu được hiểu là khoản trợ cấp dành cho những người lao động, tham gia bảo hiểm xã hội mỗi năm, và sẽ nhận được khoản chi trả sau khi đến tuổi nghỉ hưu trí. Mức lương được hưởng sẽ tính trên mức lương cơ bản từ 60- 80 %, tùy theo quy định tính lương của mỗi ngành nghề trong suốt quá trình người tham gia lao động làm việc.

Các điều kiện đáp ứng để nhận trợ cấp lương hưu

Hỗ trợ Cách tính lương hưu bảo hiểm xã hội cho người lao động
Hỗ trợ Cách tính lương hưu bảo hiểm xã hội cho người lao động

Đối với bảo hiểm xã hội bắt buộc tham gia

Người lao động sẽ được chấp nhận hưởng mức trợ cấp khi đáp ứng đủ các tiêu chí trong 2 trường hợp phổ biến sau:

Trường hợp 1 cần đáp ứng:

 • Đóng bảo hiểm liên tục trong 20 năm làm việc và lao động 
 • Nam đủ tuổi nghỉ hưu là 60 và nữ tuổi hưu trí là 55

Trường hợp thứ 2 cần đáp ứng: 

 • Yêu cầu phải đáp ứng 15 năm làm nghề đối với tính chất công việc nặng nhọc, trong môi trường hóa chất hoặc các vùng kinh tế khó khăn.
 • Đóng bảo hiểm liên tục trong 20 năm làm việc 
 • Đủ tuổi lao động cho nam là 55 tuổi 6 tháng và nữ là 50 tuổi 8 tháng mới được nhận trợ cấp.

Đối với công nhân làm việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bắt buộc là công dân người Việt Nam từ 15 tuổi trở lên, và không nằm trong đối tượng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, khi tham gia BHXH tự nguyện sẽ được nhận hưu trí khi đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Đóng bảo hiểm liên tục trong 20 năm làm việc 
 • Đủ tuổi lao động cho nam là 55 tuổi 6 tháng và nữ là 50 tuổi 8 tháng mới được nhận trợ cấp.

Cách tính lương hưu bảo hiểm xã hội dễ hiểu cho người tham gia

Mức hưởng đối với người tham gia Bảo hiểm xã hội mang tính bắt buộc

Đối với người tham gia Bảo hiểm xã hội mang tính bắt buộc
Đối với người tham gia Bảo hiểm xã hội mang tính bắt buộc

Cách để tính lương hưu bảo hiểm theo hàng tháng

Mức lương hưu theo tháng = Tỷ lệ phần trăm hưởng hằng tháng x Mức bình quân đóng BHXH.

Trong đó:

Tỷ lệ phần trăm hưởng hằng tháng được quy định và xác định như sau:

 • Đóng BHXH trong suốt 20 năm hoặc 15 năm ( nam/nữ)  thì tỷ lệ phần trăm được tính là  45%. Sau thời gian quy định, khi đóng thêm bảo hiểm sẽ nâng tỷ lệ lên 2%
 • Tỷ lệ phần trăm tính cho việc hưởng lương hưu hằng tháng tối đa lên đến 75%.

Mức bình quân đóng BHXH được xác định theo các quy định như sau: 

 • Điều luật 62, Điều luật 64 Luật BHXH 2014.
 • Điều luật  9, Điều luật 10 Nghị định 115/2015.
 • Điều luật 20 của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.
 • Khoản điều kiện 19 và 21 tại Điều 1 của Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH

Một mục lưu ý khác chính là trợ cấp 1 lần nhận: 

Trong trường hợp bạn tham gia đóng bảo hiểm xã hội nhiều hơn thời gian đã quy định, thì ngoài lương hưu ra bạn còn nhận được trợ cấp 1 lần. Mức trợ cấp tùy thuộc vào số năm đóng bhxh. Cứ mỗi năm đóng thêm sẽ tính bằng 0,5 mức bình quân thu nhập khi đóng BHXH.

Mức hưởng đối với người tham gia Bảo hiểm xã hội mang tính tự nguyện

Đối với người tham gia Bảo hiểm xã hội mang tính tự nguyện
Đối với người tham gia Bảo hiểm xã hội mang tính tự nguyện

Cách tính lương hưu bảo hiểm tự nguyện hàng tháng

Mức lương hưu theo  tháng =  Tỷ lệ phần trăm hưởng hằng tháng x Mức bình quân đóng BHXH.

Trong đó xác định 

Tỷ lệ phần trăm hưởng hằng tháng được quy định và xác định như sau:

 • Đóng BHXH trong suốt 20 năm hoặc 15 năm ( nam/nữ)  thì tỷ lệ phần trăm được tính là  45%. Sau thời gian quy định, khi đóng thêm bảo hiểm sẽ nâng tỷ lệ lên 2%
 • Tỷ lệ phần trăm tính cho việc hưởng lương hưu hằng tháng tối đa lên đến 75%.

Mức bình quân đóng BHXH được xác định theo mức thu nhập hàng tháng đóng BHXH từ trước tới nay. Lúc  này mức thu nhập theo tháng sẽ là căn cứ để tính mức bình quân theo tháng đóng bảo hiểm xã hội, với mức quy định trên chỉ số tiêu dùng từng kỳ của chính phủ thống kê.

Mức hỗ trợ Trợ cấp 1 lần

Nếu trường hợp tham gia BHXH tự nguyện với số thời gian lớn hơn số năm quy định tương ứng, thì từ tỷ lệ lương hưu cao nhất 75%, sẽ hưởng thêm trợ cấp 1 lần.

Mức trợ cấp một lần sẽ  được tính dựa trên số năm người lao động đóng Bảo hiểm xã hội ở mức cao hơn số năm tương ứng tỷ lệ cao nhất 75%, cứ mỗi năm tiếp theo khi đóng bảo hiểm sẽ được tính theo 0,5 tháng bình quân thu nhập. 

Bài viết là những chia sẻ về cách tính lương hưu bảo hiểm xã hội, mà millcovearea.org/  gửi đến các bạn đọc, mong rằng sẽ góp phần giúp ích cho các bạn, đặc biệt là những người lao động đang tham gia BHXH. Để nắm bắt và bảo vệ những quyền lợi của bản thân, cũng như có thêm mức thu nhập sau khi về hưu.