Chức năng của ngân hàng trung ương không phải ai cũng biết. Ngân hàng là gì thì chắc là chúng ta đã hiểu rất rõ rồi. Nhưng cái tên ngân hàng trung ương không phải ai cũng hiểu nó là gì. Qua tìm tòi học hiểu thì mình cũng biết được vài điều về ngân hàng này. Mời mọi người cùng đọc bài này của mình để hiểu thêm về ngân hàng trung ương nhé!

Ngân hàng trung ương là gì?

: chức năng của ngân hàng trung ương

Đây là hình ảnh của ngân hàng trung ương của nước Việt Nam

Ngân hàng trung ương của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là Ngân hàng của quốc gia Việt Nam. Ngân hàng trung ương là cơ quan của Nhà nước có trách nhiệm quản lý tất cả các hệ thống tiền tệ của nhà nước. Ngân hàng trung ương có nhiệm vụ phát hành giấy bạc và thực hiện các chức năng quản lý tiền tệ. Ổn định nguồn cung cấp tiền của đất nước, ổn định giá trị của tiền tệ. Kiểm soát mức lãi suất để ổn định nền kinh tế của đất nước. Giúp các ngân hàng thương mại giải quyết những vấn đề khó khăn gặp phải để tránh nguy cơ phá sản.

3 Chức năng của ngân hàng trung ương như sau

Chức năng của ngân hàng trung ương không phải ai cũng biết. Dưới đây là các chức năng của ngân hàng trung ương nhé mọi người!

1. Chức năng phát hành tiền tệ

Chức năng quan trọng nhất của ngân hàng này là việc phát hành tiền tệ phải chính thức, hợp pháp theo các quy định trong luật pháp của nhà nước. Mục đích để đảm bảo sự thống nhất trong lưu thông vấn đề tiền tệ của quốc gia. 

Tiền VNĐ là hợp pháp duy nhất được dùng để thanh toán. Loại tiền này được ngân hàng trung ương phát hành. Ngân hàng này có nhiệm vụ xác định số lượng tiền cần phát hành ra. Phương thức và thời điểm phát hành phụ thuộc vào tình hình phát triển kinh tế của đất nước. Mục đích là để đảm bảo sự ổn định tiền tệ của quốc gia.

2. Là ngân hàng của tất cả những ngân hàng khác

Sở dĩ nó được gọi là ngân hàng của các ngân hàng vì? Vì ngân hàng trung ương không tham gia kinh doanh tiền tệ, tín dụng trực tiếp trong nền kinh tế. Ngan hàng chỉ thực hiện các nghiệp vụ đối với những ngân hàng trung gian khác. Gồm những nghiệp vụ dưới đây.

Ngân hàng trung ương mở tài khoản và nhận tiền từ những ngân hàng khác

Ngân hàng có trách nhiệm nhận tiền gửi của những ngân hàng khác trong cả nước. Với dạng tiền gửi thanh toán và tiền gửi dự trữ bắt buộc.

Tiền gửi thanh toán: 

Là số tiền mà ngân hàng con phải duy trì liên tục trong tài khoản ngân hàng trung ương. Nó là tiền giải quyết nhu cầu thanh toán tiền, các giao dịch với ngân hàng trung ương và ngân hàng con.

  1. Tiền gửi dự trữ bắt buộc: 

 Là số tiền dự trữ ngân hàng trung ương bắt buộc ngân hàng trung gian phải gửi lại. Mục đích để đảm bảo khả năng chi trả của ngân hàng trung gian. 

chức năng của ngân hàng trung ương

 Hình ảnh trên mô tả về hoạt động của ngân hàng trung ương

Ngân hàng trung ương sẽ cấp tín dụng cho những ngân hàng khác

Ngân hàng trung ương có chức năng thực hiện hoạt động cấp tín dụng cho các ngân hàng khác. Nó là hình thức cấp vốn của ngân hàng trung ương cho ngân hàng trung gian. Để ngan hàng trung gian mở rộng hoạt động tín dụng.

Ngân hàng Trung ương là người cho vay cuối cùng trong chuỗi vay tiền tệ của tất cả ngân hàng. Việc cấp tín dụng là nguyên nhân làm phát hành một lượng tiền giấy mới. Vậy nên điều kiện tín dụng phải chặt chẽ và phải được giới hạn bằng thời hạn, mức tái chiết khấu và chủng loại chứng từ có giá được đồng ý chiết khấu. Ngân hàng trung ương bảo vệ các ngân hàng trung gian thoát khỏi nguy cơ bị phá sản bằng các khoản tín dụng.

Ngân hàng trung ương còn là trung tâm thanh toán và bù trừ giúp các ngân hàng trung gian tiết kiệm được chi phí thanh toán.

3. Ngân hàng trung ương là ngân hàng của nhà nước Việt nam

Ngân hàng Trung ương là cơ quan trực thuộc của nhà nước. Ngân hàng này có nhiệm vụ là cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho nhà nước. Nó Là đại lý và tư vấn chính sách về tài chính tiền tệ cho nhà nước.
Lý do vì sao ngân hàng trung ương là ngân hàng của nhà nước?

Các nước trên thế giới, đa số những ngân hàng trung ương đều độc lập với nước họ về mặt pháp lý.

Nhưng ở nước Việt Nam theo nghị định 156, năm 2013 thì:

Ngân hàng Trung ương của nước CHXHCN Việt Nam thuộc sở hữu của Nhà nước. Không độc lập về pháp lý vì ngân hàng trung ương là cơ quan trực thuộc của chính phủ. Dù ngân hàng Trung ương được phép xây dựng chỉ tiêu lạm phát, nhưng vẫn không có quyền phê duyệt, quyền phê duyệt vẫn là của nhà nước. Vì vậy ngân hàng trung ương không có quyền độc lập về quyết định mục tiêu chính sách của bản thân. 

Ngân hàng trung ương có quyền thực hiện những chính sách tiền tệ nhà nước. Nhưng vẫn phải chịu tác động của nhà nước về mục tiêu lạm phát, đây cũng là lý do ngân hàng trung ương không độc lập trong hoạt động. Tất cả các quy định của công tác điều hành hoạt động của ngân hàng trung ương đều do nhà nước ban hành ra. Vì vậy ngân hàng trung ương không được tự do quản lý hoạt động của mình.

Hi vọng qua những chia sẻ trên của mình sẽ giúp các bạn hiểu thêm về ngân hàng trung ương. Các bạn hãy lan tỏa bài viết của mình đến nhiều người để họ hiểu thêm về chức năng của ngân hàng trung ương nhé.