Từ trước đến nay chứng khoán luôn là kênh đầu tư hấp dẫn được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, chứng khoán là gì và đặc điểm thị trường chứng khoán vẫn là câu hỏi mà nhiều người còn thắc mắc. Trong bài viết dưới đây hãy cùng chúng tôi giải quyết vấn đề này bạn nhé.

Chứng khoán là gì?

Chứng khoán được hiểu là một bằng chứng chứng tỏ tài sản hay phần vốn công ty hoặc tổ chức phát hành. Chứng khoán là hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Chứng khoán là một phương tiện hàng hóa có tính trừu tượng có thể thỏa thuận và thay thế được, là đại diện cho một giá trị về tài chính. Chứng khoán là tài sản gồm nhiều loại như trái phiếu, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ; chứng quyền, chứng quyền có bảo đảm, quyền mua cổ phần, chứng khoán phái sinh, chứng chỉ lưu ký và những loại chứng khoán khác.

Chứng khoán là gì?
Chứng khoán là gì?

Cổ phiếu

Cổ phiếu là một loại chứng khoán dùng để xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của những người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của công ty hay tổ chức phát hành. Có 2 loại cổ phiếu là: cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi.

Trái phiếu

Trái phiếu là một loại chứng khoán xác nhận quyền, lợi ích hợp pháp của những người sở hữu với một phần nợ của tổ chức phát hành. Nghĩa là người nắm giữ trái phiếu là người cho tổ chức phát hành vay vốn và nhà phát hành trái phiếu phải có nghĩa vụ phải thanh toán nợ theo cam kết xác định trong hợp đồng.

Trái phiếu đem lại thu nhập lãi cố định và hàng kỳ mà không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của tổ chức phát hành

Chứng chỉ quỹ

Chứng chỉ quỹ là một loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của người sở hữu đối với một phần vốn của quỹ đầu tư chứng khoán. Trên đây là định nghĩa cũng như khái niệm của 3 loại chứng khoán phổ biến, bạn đọc có thể tìm hiểu thêm những loại chứng khoán còn lại.

Tìm hiểu về biến động chứng khoán
Tìm hiểu về biến động chứng khoán

Đặc điểm của chứng khoán

Sở hữu ính chất là một loại hàng hóa trong nền kinh tế thị trường, chứng khoán có những đặc điểm cơ bản như sau:

  • Chứng khoán là một công cụ pháp lý ghi nhận quyền cũng như lợi ích hợp pháp của người đầu tư đối với tổ chức phát hành. Đây chính là đặc điểm để phân biệt chứng khoán với các loại hàng hóa thông thường như nguyên liệu, máy móc thiết bị, hàng hóa tiêu dùng,…
  • Chứng khoán sở hữu tính lưu thông,nghĩa là có khả năng mua bán, trao đổi, cho tặng, thừa kế hay đem bảo đảm cho những nghĩa vụ về tài sản. Tuy vậy, nó chỉ có thể lưu thông trên thị trường chứng khoán.
  • Chứng khoán mang tính thanh khoản cao, tức là có khả năng chuyển thành tiền một cách dễ dàng. Người nắm giữ chứng khoán có thể bán chứng khoán lấy tiền trên thị trường chứng khoán.
  • Chứng khoán là tài sản mang tính rủi ro cao: Bởi vì giá trị của chứng khoán phụ thuộc vào nhiều yếu tố như hoạt động của tổ chức phát hành, tâm lý nhà đầu tư, ảnh hưởng các yếu tố vĩ mô và cả vi mô. Vậy nên việc đầu tư vào chứng khoán được cảnh báo là hạng mục đầu tư khá mạo hiểm, dù sự hứa hẹn có khả năng sinh lời cao .

Thị trường chứng khoán là kênh đầu tư sinh lời tương đối tốt nếu bạn có kinh nghiệm và kiến thức. Tuy vậy, yếu tố rủi ro khá cao là điều mà bạn phải đương đầu. Bởi vậy trước khi đầu tư vào chứng khoán thì bạn phải trau dồi kiến thức chứng khoán là gì là vô cùng cần thiết