Cổ phiếu ngành điện đang có tiềm năng phát triển mạnh do sự tăng trưởng vượt bậc trong năm 2022. Cụ thể, cùng millcovearea.org tìm hiểu các mã điện lực tiềm năng nhất trong năm nay dưới đây nhé.

cổ phiếu ngành điện
Chi tiết danh sách cổ phiếu của ngành điện lực

Danh sách cổ phiếu ngành điện

STT Mã cổ phiếu Tên doanh nghiệp
1 Cổ phiếu DNC CTCP Điện nước Lắp máy Hải Phòng
2 Cổ phiếu DTK Tổng công ty Điện lực TKV
3 Cổ phiếu HJS Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu
4 Cổ phiếu NBP Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình
5 Cổ phiếu NTH Công ty cổ phần Thủy điện Nước trong
6 Cổ phiếu PIC Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3
7 Cổ phiếu SEB CTCP Đầu tư và Phát triển điện miền Trung

Các mã cổ phiếu ngành điện lực trên sàn HOSE

STT Mã cổ phiếu Tên doanh nghiệp
1 Cổ phiếu BTP Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
2 Cổ phiếu CHP Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung
3 Cổ phiếu DRL Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3
4 Cổ phiếu GEG Công ty Cổ phần Điện Gia Lai
5 Cổ phiếu KHP Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
6 Cổ phiếu NT2 Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
7 Cổ phiếu PGV Tổng Công ty Phát điện 3 – Công ty Cổ phần
8 Cổ phiếu PC1 Công ty cổ phần xây lắp điện I
9 Cổ phiếu POW Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam
10 Cổ phiếu PPC Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
11 Cổ phiếu REE Công ty cổ phần Cơ điện lạnh
12 Cổ phiếu S4A Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A
13 Cổ phiếu SP2 Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam
14 Cổ phiếu SJD Công ty Cổ phần Thủy Điện Cần Đơn
15 Cổ phiếu TTA CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành
16 Cổ phiếu TBC Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà
17 Cổ phiếu TMP Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ
18 Cổ phiếu TTE CTCP Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh
19 Cổ phiếu VSH Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh
20 Cổ phiếu VPD Công ty Cổ phần Phát triển Điện Lực Việt Nam
21 Cổ phiếu VNE Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam

Các mã cổ phiếu ngành điện lực tại sàn UPCoM

Danh sách các mã cổ phiếu của ngành điện giao dịch tại sàn chứng khoáng UPCoM như sau:

STT Mã cổ phiếu Tên doanh nghiệp
1 Cổ phiếu AVC Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
2 Cổ phiếu BHA Công ty cổ phần Thủy điện Bắc Hà
3 Cổ phiếu BSA Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn
4 Cổ phiếu DNH CTCP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi
5 Cổ phiếu DTE CTCP Đầu tư Năng lượng Đại Trường Thành Holdings
6 Cổ phiếu DTV CTCP Phát triển điện Nông thôn Trà Vinh
7 Cổ phiếu EAD Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk
8 Cổ phiếu GE2 Tổng Công ty Phát điện 2 – Công ty TNHH MTV
9 Cổ phiếu GHC Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai
10 Cổ phiếu GSM Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn
11 Cổ phiếu HNA Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na
12 Cổ phiếu HND Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
13 Cổ phiếu HPD Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Đoa
14 Cổ phiếu HTE Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh điện lực TPHCM
15 Cổ phiếu ISH Công ty Cổ phần thủy điện SROK Phu Miêng IDICO
16 Cổ phiếu ND2 CTCP Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2
17 Cổ phiếu PEC Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực
18 Cổ phiếu QPH Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong
19 Cổ phiếu QTP Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh
20 Cổ phiếu SBH Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ
21 Cổ phiếu SP2 Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2
22 Cổ phiếu TBD Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình
23 Cổ phiếu XMP Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh

Các mã cổ phiếu của ngành điện lực được đánh giá tiềm năng nhất 2022

Dưới đây là chi tiết danh sách 8 mã cổ phiếu chứng khoán ngành điện hiện đang có tiềm năng phát triển cao nhất 2022 cũng như giai đoạn tới, cụ thể:

Mã POW – Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

Tên: POW – Điện lực Dầu khí Việt Nam

Mã chứng khoán cổ phiếu: POW

Sàn niêm yết giao dịch: HOSE

Vốn điều lệ ban đầu: 23.418,7 tỷ đồng

Số lượng đang phát hành hiện tại : 2.341.871.600 cổ

Mã QTP – CTY Nhiệt điện Quảng Ninh

Tên: QTP – Cty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

Mã chứng khoán cổ phiếu: QTP

Sàn niêm yết giao dịch: UPCOM

Vốn điều lệ ban đầu: 4.500 tỷ đồng

Số lượng cổ phiếu phát hành: 450.000.000 cổ phiếu

cổ phiếu ngành điện
Nhiều mã cổ phiếu chứng khoán ngành điện lực đang có tiềm năng mạnh

Mã PC1- Cty Cổ phần Tập đoàn PC1

Mã chứng khoán giao dịch: PC1

Sàn niêm yết hiện nay: HOSE

Vốn điều lệ khởi điểm: 2.351,6 tỷ đồng

Số lượng cổ phiếu phát hành là 235.159.649 cổ phiếu

REE: Cổ phiếu Cty Cổ phần Cơ Điện Lạnh

Mã chứng khoán là: REE

Sàn niêm yết tại: HOSE

Vốn điều lệ khởi điểm: 3100,6 tỷ đồng

Số lượng cổ phiếu phát hành là 309.050.926 cổ phiếu

NT2: Cty Cổ phần Điện lực Dầu khí tại Nhơn Trạch 2

Mã chứng khoán là: NT2

Sàn niêm yết hiện nay: HOSE

Vốn điều lệ ban đầu: 2.878,8 tỷ đồng

Số lượng cổ phiếu phát hành có 287.876.029 cổ phiếu

TV2: Cty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2

Mã chứng khoán là: TV2

Sàn niêm yết là: HOSE

Vốn điều lệ ban đầu: 450,2 tỷ đồng

Số lượng cổ phiếu phát hành có 45.018.141 cổ phiếu

HNA: Công ty CP Thủy điện Hủa Na

Mã chứng khoán là: HNA

Sàn niêm yết hiện nay: UPCOM

Vốn điều lệ là: 2352,3 tỷ đồng

Số lượng cổ phiếu phát hành có 235.232.210 cổ phiếu

VSH: Cổ phiếu Cty thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh

Mã chứng khoán là: VSH
Sàn niêm yết hiện tại là HOSE
Vốn điều lệ khởi điểm 2362,4 tỷ đồng
Số lượng cổ phiếu phát hành có 236.241.246 cổ phiếu

Trên đây là danh sách cổ phiếu ngành điện cùng với các mã chứng khoán đang tiềm năng mạnh trong 2022 mời các bạn đọc tham khảo nhé.