Giá cổ phiếu AAA hiện tại như thế nào? Các nhà đầu tư có nên nắm giữ hay mua vào cổ phiếu AAA thời điểm này hay không?. Đây là thắc mắc chung của khá nhiều nhà đầu tư đang nắm giữ mã cổ phiếu này cũng như đắn đo đầu tư thời gian tới đây. Nhận định về giá cổ phiếu aaa và tiềm năng đầu tư trong 2023 được millcovearea.org chia sẻ bên dưới đây.

Công ty phát hành cổ phiếu aaa Nhựa An Phát Xanh

Công ty CP Nhựa An Phát Xanh thành lập năm 2002 với vốn điều lệ ban đầu chỉ 500 triệu đồng góp từ 2 thành viên. Sau quá trình kinh doanh đến năm 2007 chuyển đổi thành công ty cp Nhựa và Bao bì An Phát có số vốn điều lệ thành 30 tỷ đồng.

Từ thời điểm ấy thì công ty liên tục thực hiện các chiến lược phát triển – nâng cao giá trị kinh doanh. Cụ thể:

 • Năm 2010, công ty Nhựa An Phát Xanh chính thức  hoạt động nhà máy CaCo3, có sản lượng trung bình đạt 450 tấn sản phẩm/tháng.
  Năm 2016: Công ty tiếp tục cho xây dựng khánh thành nhà máy sản xuất số 6, tổng kinh phí đầu tư là 500,6 tỷ đồng. Nhà máy chuyên tập trung vào sản xuất  dòng sản phẩm cao cấp, hướng tới dành cho thị trường Nhật Bản, kế hoạch sản lượng 37.000 tấn sản phẩm sản xuất/năm.
  Năm 2020: Công ty tiếp tục mở rộng lĩnh vực hoạt động, sang sản xuất sản phẩm bao bì công nghiệp. Để thực hiện mục tiêu này, Nhựa An Phát Xanh đã chính thức mua công ty Nhựa Bao bì An Vinh. Số vốn điều lệ năm 2020 công ty được nâng lên thành con số 2.217.599.740 đồng.
Xem thêm  Gex cổ phiếu: Tiềm lực tài chính lớn tạo sự an toàn
Đôi nét công ty phát hành cổ phiếu aaa Nhựa An Phát Xanh
Đôi nét công ty phát hành cổ phiếu aaa Nhựa An Phát Xanh

Về mã cổ phiếu AAA

Vào tháng 7/2010, cổ phiếu AAA niêm yết chính thức trên sàn giao dịch Hà Nội. Tuy nhiên, sau đó đến năm 2016, cổ phiếu AAA chuyển sàn chứng khoán TP.HCM HOSE. Số lượng cổ phiếu chuyển giao thời điểm đó là 52 triệu cổ phiếu AAA.

Tìm hiểu về lịch sử phát hành giá cổ phiếu AAA
Tìm hiểu về lịch sử phát hành giá cổ phiếu AAA

Lịch sử của giá cổ phiếu AAA

Kể từ khi chuyển sàn giao dịch trên HOSE, giá cổ phiếu AAA có nhiều đợt tăng giảm không chu kỳ liên hoàn. Nhìn chung giá cổ phiếu aaa từ năm 2020 cho đến nay đã có đợt tăng ổn định hơn thời kỳ trước rất nhiều. Cụ thể:

Mức giá cổ phiếu AAA thấp nhất là 7.590 đồng, con số này tính đến ngày 31/03/2020.

Mức giá cổ phiếu AAA cao nhất là 20.440 đồng/cổ phiếu và tính đến ngày 20/09/2017. 

Thông tin cập nhật về giá cổ phiếu AAA mới nhất vào 25/7/2022:

 • Giá cổ phiếu AAA bán là 11800 đồng /cổ phiếu, mức giá đã tăng nhẹ 
 • Lợi nhuận mỗi cổ phiếu AAA tính là 900.
 • Tỷ suất cổ tức con số là 7.52%.
 • Vốn hóa thị trường đạt mức 3.852T.
 • Khối lượng giao dịch 10 ngày trung bình đạt 4.069M.
 • Số lượng cổ phiếu được lưu hành là 326.435M trên thị trường

Lịch sử biến động giá cổ phiếu aaa 10 ngày gần nhất

Ngày Giá TT Tăng/Giảm Tổng GTGD KL
30/05/2023 11.05 00.00% 27.08 2,430,600
29/05/2023 11.05 0.15+1.38% 68.28 6,219,300
26/05/2023 10.9 -0.05-0.46% 43.7 3,994,600
25/05/2023 10.95 0.2+1.86% 92.08 8,435,900
24/05/2023 10.75 -0.05-0.46% 52.2 4,836,800
23/05/2023 10.8 -0.05-0.46% 47.97 4,420,800
22/05/2023 10.85 -0.15-1.36% 49.96 4,595,900
19/05/2023 11 -0.2-1.79% 55.53 5,036,100
18/05/2023 11.2 0.15+1.36% 69.12 6,231,900
17/05/2023 11.05 0.2+1.84% 80.94 7,432,600

Bảng báo cáo tài chính theo quý thời điểm gần nhất – tình hình doanh thu 

Tiêu đề Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21
Doanh thu 3,617.6 -10.2% 3,415.8 -18.7% 3,291.4 -3.5% 4,578.7 40% 4,027.9 76.3%
Các khoản giảm trừ 0.9 -421.9% 9.3 -208.6% 11.1 -431.2% 3.9 23.3% 0.2 77.6%
Doanh thu thuần 3,616.7 -10.2% 3,406.6 -18.9% 3,280.3 -3.7% 4,574.9 40.1% 4,027.7 76.4%
Giá vốn hàng bán 3,370.5 7.3% 3,372.3 11.7% 2,972.1 3.8% 4,231 -45.9% 3,634 -77.7%
Lợi nhuận gộp 246.2 -37.5% 34.3 -91% 308.2 -3% 343.8 -5.5% 393.7 64.7%
Thu nhập tài chính 47 48.6% 77 -1.5% 43.7 -21.6% 62.2 24.2% 31.6 -30.6%
Chi phí tài chính 56 -10% 85.4 -42.4% 61.9 -46.2% 59.2 -8.3% 50.9 -19.1%
Chi phí tiền lãi 45.1 -13.2% 57.6 -57% 40.4 -23.3% 35.9 19.3% 39.9 -5.5%
Lãi/lỗ từ công ty liên doanh 14.6 -10.8% 16.5 130.5% 16.5 91.5% 8.4 166.9% 16.3 316.4%
Chi phí bán hàng 109.4 48.8% 129.4 49% 140.8 29% 178.9 2.9% 213.7 -108.6%
Chi phí quản lý doanh nghiệp 66 -20.4% 74.3 -27.9% 58.1 -24.4% 60 -15.9% 54.9 -43.8%
Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh 76.3 -37.5% -161.3 -270.9% 107.6 13.5% 116.3 -8% 122.2 16.1%
Thu nhập khác 3.2 215.3% 2.6 -16.9% 1.5 11.4% 2.1 -23.8% 1 -19.1%
Chi phí khác -0.2 14.6% -1.2 -60.3% -4.2 -59.4% -3.9 67.3% -0.3 31.2%
Thu nhập khác, ròng 2.9 301% 1.4 -41.9% -2.7 -109.9% -1.8 80.7% 0.7 -13.4%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ 79.2 -35.5% -159.9 -265.2% 104.9 12.1% 114.5 -2.3% 122.9 15.9%
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời 13.7 49% 5.9 111.7% 28.6 5.4% 23.1 -15.5% 26.8 -90.8%
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại 1.8 -523.7% 1.3 -94.7% 0.4 -90.9% 1.8 247.7% 0.4 116.8%
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 15.4 41.5% 7.2 126.7% 28.3 -7.6% 21.3 -0.3% 26.4 -59.8%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN 63.8 -33.9% -152.8 -318.6% 76.6 13.9% 93.2 -2.9% 96.5 7.8%
Lợi ích của cổ đông thiểu số 9.9 17.9% -55 -688% -3.2 -168.3% 7.8 -19.5% 8.4 -41.6%
Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ 53.9 -38.8% -97.7 -261.5% 79.9 27.8% 85.4 -1% 88.1 17.2%

Nhận định giá cổ phiếu AAA tiềm năng trong năm 2023

Công ty Nhựa An Phát Xanh vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông, đã trình bày kế hoạch cổ tức trước các cổ đông là 10% trên kết quả kinh doanh đã mang về là 14.100 tỷ đồng. Cụ thể hơn thì:

Xem thêm  Giá cổ phiếu Tài chính Điện lực: Sự đầu tư khôn ngoan

Doanh thu thuần hợp nhất với con số 13.143 tỷ đồng, đã tăng 77%.

Lợi nhuận sau thuế đã đạt 324 tỷ đồng, đã hoàn thành 59% so  với kế hoạch.

Song song những số liệu tích cực, kế hoạch mục tiêu công ty trong năm nay sẽ tăng lợi nhuận năm lên so với năm 2022. Và để đạt được con số đó thì công ty đang hướng đến kinh doanh quan trọng nhất 3 lĩnh vực là bất động sản khu công nghiệp, chiến lược giảm chi phí vận tải và bao bì công nghiệp.

Từ những nhận định tình hình phát triển qua các năm, chúng ta thấy được công ty Nhựa An Phát Xanh có một giai đoạn hoạt động phát triển ổn định và bền vững. Vậy mã cổ phiếu AAA do công ty phát hành có lịch sử ra sao?

Nhận định đánh giá tiềm năng giá cổ phiếu AAA trong năm 2023
Nhận định đánh giá tiềm năng giá cổ phiếu AAA trong năm 2023

Mặc dù giá cổ phiếu AAA hiện tại đã có nhiều bước giảm nhẹ, nhưng theo tính chất đầu tư dài hạn thì mã này thật sự rất tiềm năng. Bởi vì AAA phát triển mở rộng thị trường cả trong và ngoài nước theo kế hoạch, đặc biệt là thị trường tiêu thụ lớn tại Châu Âu, Nhật Bản,  Châu Úc, Hoa Kỳ.

Nếu như các nhà đầu tư đang có trong tay một nguồn vốn nhàn rỗi, đang muốn mở rộng danh mục đầu tư thì nên tham khảo về cổ phiếu AAA. Từ các thông tin về lịch sử giá qua các giai đoạn cùng tình hình phát triển vừa qua của Nhựa Phát Xanh cho thấy, tương lai giá cổ phiếu aaa sẽ mang lại nhiều sự hấp dẫn, tiềm năng lâu dài, xứng đáng để cân nhắc đầu tư và nắm giữ mua vào thời điểm này.

Xem thêm  Giá cổ phiếu asm: Phân tích những ưu điểm và nhược điểm