Trong tháng 10, khi mà các ngân hàng thi nhau tăng lãi suất tiết kiệm để thu hút nguồn vốn trên thị trường. Ngân hàng Agribank cũng đã tiến hành điều chỉnh tăng lãi suất. Trong bài viết này millcovearea.org sẽ cung cấp tới bạn đọc chi tiết mức lãi suất ngân hàng Agribank theo từng kỳ hạn và từng đối tượng. Hãy tìm hiểu bạn nhé.

Lãi suất ngân hàng Agribank đối với khách hàng cá nhân

Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam có thông báo thay đổi biểu lãi suất áp dụng cho khách hàng cá nhân theo hình thức lĩnh lãi cuối kỳ trong tháng 10.

Trong đó, lãi suất ngân hàng Agribank áp dụng cho kỳ hạn 1 đến 24 tháng là từ 4,1%/năm tới 6,4%/năm, tăng lên 0,8 đến 1 điểm phần trăm so với tháng 9.

Mức lãi suất tại ngân hàng Agribank
Mức lãi suất tại ngân hàng Agribank

Cụ thể hơn tại kỳ hạn 1 – 2 tháng, ngân hàng áp dụng lãi suất 4,1%/năm, tăng 1%/năm.

Lãi suất tiết kiệm cho kỳ hạn 3 – 5 tháng là 4,4%/năm. Tương tự, khách hàng cá nhân khi gửi tiền có kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng được hưởng lãi suất là 4,8%/năm.

Lãi suất cao nhất là 6,4%/năm hiện đang áp dụng cho kỳ hạn 12 đến 24 tháng, tăng 0,8%/năm so với trước.

Còn đối với các khoản tiền gửi không kỳ hạn hoặc khoản tiền thanh toán gửi tại ngân hàng Agribank tăng thêm 0,2%/năm lên mức 0,3%/năm.

Lãi suất ngân hàng Agribank cho khách hàng cá nhân từ tháng 10/2022

Kỳ hạn Lãi suất
Không kỳ hạn 0,30%
Kỳ hạn 1 tháng 4.1%
Kỳ hạn 2 tháng 4.1%
Kỳ hạn 3 tháng 4.4%
Kỳ hạn 5 tháng 4.4%
Kỳ hạn 6 tháng 4.8%
Kỳ hạn 7 đến 11 tháng 4.8%
Kỳ hạn 12 đến 24  tháng 6.4%

Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn cho khách hàng tổ chức

Tại thời điểm này, ngân hàng Agribank cũng điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi đối với khách hàng doanh nghiệp ở tất cả những kỳ hạn khác nhau. Biểu lãi suất dao động 3,5%/năm tới 5,2%/năm theo phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Ngân hàng cộng thêm 0,5 điểm phần trăm cho những kỳ hạn từ 1 đến 11 tháng. Mức tăng 0,3 điểm phần trăm áp dụng cho những kỳ hạn từ 12 đến 24 tháng.

Cụ thể, đối với tiết kiệm có kỳ hạn 1 đến 2 tháng đang được  áp dụng lãi suất là 3,5%/năm. Với kỳ hạn 3 đến 5 tháng có lãi suất là 3,8%/năm.

Cập nhật mới nhất lãi suất ngân hàng Agribank
Cập nhật mới nhất lãi suất ngân hàng Agribank

Khi khách hàng chọn gửi tiền có kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng hưởng lãi suất  4,2%/năm đã tăng so với tháng trước.

Mức lãi suất ưu đãi nhất cho khách hàng doanh nghiệp trong từ tháng 10 này được áp dụng cho kỳ hạn 12 – 24 tháng với lãi suất là 5,2%/năm.

Cuối cùng, các khoản tiền gửi không kỳ hạn hay tài khoản thanh toán tại ngân hàng sẽ hưởng lãi suất 0,3%/năm, cao hơn 0,1%/năm so với những tháng trước.

Bảng lãi suất ngân hàng Agribank cho khách hàng doanh nghiệp từ tháng 10/2022

Kỳ hạn Lãi suất
Không kỳ hạn, tiền gửi thanh toán 0,30%
Kỳ hạn 1-2 tháng 3,50%
Kỳ hạn 3-5  tháng 3,80%
Kỳ hạn 6-11 tháng 3,70%
Kỳ hạn 12-24 tháng 4,90%

Trên đây là những thông tin về lãi suất ngân hàng Agribank chi tiết và cập nhất mới nhất dành cho bạn đọc. Hy vọng bạn đọc có những thông tin thú vị và bổ ích từ bài viết.