Trong cuộc đua cạnh tranh về lãi suất huy động, không thể không thể không kể tới ngân hàng thương mại cổ phần xuất khẩu Việt Nam( Eximbank). Vậy trong tháng 11 này lãi suất ngân hàng Eximbank thay đổi như thế nào? Hãy cùng chúng tôi cập nhật  lãi suất Exim Bank trong bài viết dưới đây bạn nhé.

Lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm ở Ngân hàng Eximbank trong tháng 11/2022 điều chỉnh tăng nhẹ ở một vài kỳ hạn so với tháng trước. Hiện tại mức lãi suất cao nhất đang là là 6,7%/năm áp dụng cho khoản tiền gửi kỳ hạn 60 tháng với hình thức trả lãi cuối kỳ.

Lãi suất tiết kiệm dành khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ
Lãi suất tiết kiệm dành khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ

Đầu tháng 11 này, biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại Exim bank được điều chỉnh tăng ở một số kỳ hạn. Đo đó, lãi suất tiết kiệm đang dao động trong khoảng từ 4,5 đến 6,7%/năm đối những khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến 60 tháng áp dụng hình thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Trong đó, tiền gửi kỳ hạn 12 tháng có lãi suất tăng thêm 0,3 điểm %, đối với kỳ hạn 15 tháng và 18 tháng cùng tăng thêm 0,2 điểm % và còn với hạn 24 tháng tăng thêm 0,1 điểm % so với tháng trước. Sau điều chỉnh, những kỳ hạn 12 – 24 tháng hiện đang được ấn định cùng với lãi suất bằng nhau là 6,6%/năm.

Bên cạnh đó, lãi suất của những kỳ hạn còn lại không điều chỉnh mới so với tháng trước.

Ở kỳ hạn 1 và 2 tháng, lãi suất ngân hàng Eximbank vẫn được giữ ở mức 4,5%/năm và 4,6%/năm. Đồng thời, tiền gửi kỳ hạn từ 3 đến 5 tháng có mức lãi suất tiết kiệm chung là 4,7%/năm.

Áp dụng cho kỳ hạn 6 đến 8 tháng, Ngân hàng Eximbank công bố mức lãi suất chung là 6%/năm và khoản tiền gửi với kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là 6,1%/năm.

Còn đối với lãi suất ngân hàng‏‏ kỳ hạn 10 và 11 tháng duy trì ổn định tại mức 6,2%/năm. Đối với kỳ hạn 36 tháng và 60 tháng, khách hàng sẽ nhận được mức lãi suất lần lượt là là 6,6%/năm và 6,7%/năm.

Với những khách hàng khi sử dụng những sản phẩm tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi ngắn hạn từ 1 tuần cho đến 3 tuần sẽ được hưởng mức lãi suất tương ứng là 0,2%/năm và 0,5%/năm.

Tóm lại mức lãi suất tiết kiệm cao nhất được ghi nhận trong tháng 11/2022 là 6,7%/năm áp dụng cho những khoản tiền gửi có kỳ hạn 60 tháng với phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân bằng hình thức lĩnh lãi khác

Bên cạnh tăng lãi suất tiết kiệm bằng hình thức lĩnh lãi cuối kỳ ngân hàng Eximbank còn triển khai thêm những hình thức lĩnh lãi khác với mức lãi suất đa dạng phù hợp với từng nhu cầu khác nhau của mỗi khách hàng, cụ thể như sau:

  • Phương thức lĩnh lãi trước có lãi suất dao động trong khoảng 3,1 – 5,6%/năm áp dụng tại kỳ hạn 1 – 60 tháng.
  • Phương thức lĩnh lãi hàng tháng có lãi suất dao động trong khoảng 4,4 – 6,4%/năm áp dụng tại kỳ hạn 2 – 60 tháng.
  • Phương thức lĩnh lãi hàng quý có lãi suất dao động trong khoảng 5,5 – 6,5%/năm áp dụng tại kỳ hạn 6 – 60 tháng.
  • Phương thức lĩnh lãi hàng 6 tháng có lãi suất là 6,5%/năm chỉ áp dụng đối với kỳ hạn 12 tháng.
  • Phương thức lĩnh lãi hàng năm có lãi suất dao động trong khoảng 5,6 – 6,5%/năm áp dụng tại ba kỳ hạn 24, 36 và 60 tháng.

Bên cạnh đó, ngân hàng Eximbank cũng tiếp tục cung cấp thêm một số sản phẩm tiết kiệm khác với mức lãi suất ưu đãi như sau tiết kiệm kỳ hạn tự chọn; Tiết kiệm Eximbank VIP; Sinh nhật trọn niềm vui; Tiết kiệm có kỳ hạn; Tiền gửi Online.

Mức Lãi suất ngân hàng Exim Bank
Mức Lãi suất ngân hàng Exim Bank

Trên đây là những thông tin cập nhất mới nhất về lãi suất ngân hàng Exim Bank mà chúng tôi mang tới bạn đọc. Nhìn chung ngân hàng này có điều chỉnh tăng nhẹ mức lãi suất so với tháng 10.