Đầu tháng 11 này ngân hàng KienlongBank tiếp tục điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi cho khách hàng cá nhân ở hầu hết kỳ hạn. Trong bài viết hôm nay chúng tôi và bạn đọc sẽ cùng cập nhật mức lãi suất ngân hàng Kiên Long Bank bạn nhé.

Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân khi giao dịch tại quầy

Hiện nay, lãi suất áp dụng cho tiền gửi khi khách hàng giao dịch tại quầy dao động trong khoảng 6 – 7,75%/năm cho kỳ kỳ hạn từ 1 đến 60 tháng đối với phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

So với tháng 10, khung lãi suất này tăng thêm trong khoảng từ 0,05 – 1 điểm %.

Trong đó, ngân hàng đang huy động mức lãi suất 6%/năm cho những khoản tiết kiệm có kỳ hạn từ 1 tới 5 tháng, tăng thêm 1 điểm %. Còn ở những kỳ hạn 6 đến 8 tháng, lãi suất được triển khai ở mức 7%/năm.

Đặc biệt, lãi suất ngân hàng Kiên Long Bank giảm 0,05 điểm % lãi suất về 7%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn 9 tháng. Đối với kỳ hạn 10 và 11 tháng đang được hưởng cùng mức lãi suất là 7,1%/năm khi đã tăng thêm 0,05 điểm %.

Lãi suất ngân hàng Kiên Long Bank tiếp tục tăng mạnh
Lãi suất ngân hàng Kiên Long Bank tiếp tục tăng mạnh

Bên cạnh đó, lãi suất tiết kiệm dành cho kỳ hạn 12 tháng tăng thêm 0,4 điểm % đạt mức 7,5%/năm. Áp dụng cho kỳ hạn 13 tháng được hưởng lãi suất là 7,6%/năm, tăng thêm 0,3 điểm %.

Ở kỳ hạn 15 và 17 tháng, ngân hàng đang niêm yết cùng mức lãi suất là 7,7%/năm, tương đương mức tăng thêm 0,2 điểm % và 1 điểm % so với tháng 10.

Song song đó, lãi suất tiết kiệm ở những kỳ hạn 18, 24, 36 và 60 tháng được điều chỉnh tăng thêm 0,15 – 1 điểm % lên và đạt mức 7,75%/năm.

Bên cạnh những kỳ hạn trên KienlongBank còn triển khai những sản phẩm không kỳ hạn, kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần hay 3 tuần phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng.Và  lãi suất áp dụng cho những trường hợp này là 1%/năm, tăng lên 0,5 điểm % so với tháng trước.

Biểu lãi suất ngân hàng Kiên Long Bank cho khách hàng cá nhân giao dịch tại quầy:

Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn
Hình thức tiền gửi không kỳ hạn Lãi suất(%/năm)
Tiền gửi tiết kiệm 1
Tiền gửi thanh toán 1
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn
Kỳ hạn gửi Lãnh lãi cuối kỳ (%/năm) Lãnh lãi định kỳ (%/năm) Lãnh lãi đầu kỳ (%/năm)
12 tháng 6 tháng 3 tháng 1 tháng
1 tuần 1          
2 tuần 1          
3 tuần 1          
01 tháng 6         5,97
02 tháng 6       5,99 5,94
03 tháng 6       5,97 5,91
04 tháng 6       5,96 5,88
05 tháng 6       5,94 5,85
06 tháng 7     6,94 6,9 6,76
07 tháng 7       6,88 6,73
08 tháng 7       6,86 6,69
09 tháng 7     6,88 6,84 6,65
10 tháng 7,1       6,92 6,7
11 tháng 7,1       6,9 6,67
12 tháng 7,5   7,36 7,3 7,25 6,98
13 tháng 7,6       7,33 7,02
15 tháng 7,7     7,42 7,37 7,02
17 tháng 7,7       7,33 6,94
18 tháng 7,75   7,47 7,4 7,35 6,94
24 tháng 7,75 7,47 7,34 7,27 7,23 6,71
36 tháng 7,75 7,22 7,09 7,03 6,99 6,29
60 tháng 7,75 6,77 6,66 6,6 6,57 5,59

Lãi suất ngân hàng Kiên Long Bank áp dụng với khách hàng cá nhân gửi tiền online

Bên cạnh việc tăng lãi suất cho những khách hàng gửi tiền tại quầy, lãi suất ngân hàng Kiên Long Bank đồng thời tăng mạnh cho khách hàng gửi tiết kiệm online.

Trong đó, ngân hàng huy động lãi suất dao động trong khoảng từ 6 đến 8,9%/năm khi đã tăng lên 0,9 đến 1,55 điểm % tại những kỳ 1 tới 36 tháng. Đặc biệt nhất mức tăng thêm cao nhất là 1,55 điểm % được ghi nhận ở kỳ hạn 9 tháng, tiếp theo là kỳ hạn 6 và 12 tháng với mức tăng thêm 1,5 điểm %.

Lãi suất của Kiên Long Bank khi giao dịch online
Lãi suất của Kiên Long Bank khi giao dịch online

Với hình thức gửi tiền này, lãi suất ngân hàng đang áp dụng cao nhất là là 8,9%/năm áp dụng cho những kỳ hạn từ 9 – 15 tháng.

Lãi suất ngân hàng Kiên Long Bank cho khách hàng gửi tiết kiệm online

                                         Lãi suất tiền gửi trực tuyến
Kỳ hạn Lãi suất(%/năm)
01 tháng 6
02 tháng 6
03 tháng 6
06 tháng 8,8
09 tháng 8,9
12 tháng 8,9
13 tháng 8,9
15 tháng 8,9
18 tháng 8,8
24 tháng 8,8
36 tháng 8,8

Trên đây là những thông tin lãi suất mới nhất mà về lãi suất ngân hàng Kiên Long Bank mà chúng tôi đã cập nhật và mang tới cho bạn đọc.