Theo khảo sát gần đây nhất lãi suất ngân hàng Liên Việt Post Bank 11/2022 ghi nhận tăng ở nhiều kỳ hạn với mức điều chỉnh tăng thêm từ 1,1 đến 1,7 điểm % so với tháng trước. Chúng tôi sẽ cập nhật cho bạn đọc thông tin chi tiết về lãi suất ngân hàng Liên Việt Post Bank trong bài viết dưới đây.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm cho khách hàng cá nhân khi giao dịch tại quầy.

Đầu tháng 11 này, ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) triển khai lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân dao động trong khoảng từ 6%/năm tới 8,7%/năm. Lãi suất này áp dụng phương thức lĩnh lãi cuối kỳ và giao dịch tại quầy với kỳ hạn từ 1 tới 60 tháng. Theo đó, lãi suất ngân hàng Liên Việt Post Bank tăng thêm từ 1,1 tới 1,7 điểm % so với tháng 10. Chi tiết như sau:

Lãi suất là 6%/năm được áp dụng cho tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tới 5 tháng. Tương ứng mức chênh lệch lãi suất so với tháng trước tại kỳ hạn 1 và 2 tháng là thêm 1,5 điểm %; đối với kỳ hạn 3 tới 5 tháng là 1,2 điểm %.

Liên Việt Post Bank có mức điều chỉnh lãi suất cao nhất 8.7%
Liên Việt Post Bank có mức điều chỉnh lãi suất cao nhất 8.7%

Ngân hàng tăng điều chỉnh tăng mạnh nhất tới thêm 1,7 điểm % ở những kỳ hạn từ 6 tháng  tới 11 tháng, tương ứng từ mức 5,9 điểm % lên 7,6%/năm. Cùng với đó lãi suất tiết kiệm ghi nhận tăng 1,6 điểm % ở những kỳ hạn 12 tới 24 tháng đạt mức 8%/năm.

Ở trường hợp đặc biệt khi khách hàng gửi tiền từ 300 tỷ đồng trở lên gửi mới hay tái tục với kỳ hạn 13 tháng sẽ được nhận lãi suất cao nhất là 8,7%/năm, tăng thêm 1,71 điểm % so với tháng trước.

Áp dụng những kỳ hạn dài hơn từ 25 tới 50 tháng, khách hàng được hưởng lãi suất ở cùng mức 7,5%/năm, cao hơn tháng trước là 1,1 điểm %.

Lãi suất niêm yết tại kỳ hạn ngắn 1 đến 3 tuần vẫn được giữ nguyên ở mức khá thấp và ở mức 0,1%/năm. Nếu khách hàng rút tiền trước hạn được nhận lãi suất không kỳ hạn thấp nhất ở thời điểm rút tiền.

Lãi suất ngân hàng LienVietPostBank khi khách hàng giao dịch tại quầy

 

Kỳ hạn

Lãi suất VND
Lãi trả trước Lãi trả hàng tháng Lãi trả hàng quý Lãi trả cuối kỳ
01 tuần 0,1
02 tuần 0,1
03 tuần 0,1
01 tháng 5,97 6
02 tháng 5,94 5,99 6
03 tháng 5,91 5,97 6
04 tháng 5,88 5,96 6
05 tháng 5,85 5,94 6
06 tháng 7,32 7,48 7,53 7,6
07 tháng 7,27 7,46 7,6
08 tháng 7,23 7,44 7,6
09 tháng 7,19 7,41 7,46 7,6
10 tháng 7,14 7,39 7,6
11 tháng 7,1 7,37 7,6
12 tháng 7,4 7,72 7,77 8
13 tháng (*) 7,36 7,7 8
15 tháng 7,27 7,65 7,7 8
16 tháng 7,22 7,63 8
18 tháng 7,14 7,58 7,63 8
24 tháng 6,89 7,44 7,49 8
25 tháng 6,48 6,99 7,5
36 tháng 6,12 6,78 6,82 7,5
48 tháng 5,76 6,58 6,61 7,5
60 tháng 5,45 6,39 6,42 7,5

Lãi suất huy động tiết kiệm khách hàng cá nhân khi gửi online

Lãi suất tiết kiệm online trong tháng 11 này đồng loạt tăng so với tháng trước, tuy vậy mức tăng thấp hơn và dao động từ 0,7 tới 1,3 điểm % so với tháng 10. Lãi suất ghi nhận được dao động từ 6%/năm đến 8,3%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 1 đến 60 tháng với hình thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất áp dụng cho khách hàng khi giao dịch online
Lãi suất áp dụng cho khách hàng khi giao dịch online

Nhìn chung, ngân hàng Liên Việt Post Bank áp dụng lãi suất tiết kiệm online cao hơn 0,2 tới 0,5 điểm % so với lãi suất ở quầy ở những kỳ hạn từ 6 đến 60 tháng. Bên cạnh đó, kỳ hạn gửi từ 1 đến 5 tháng và kỳ hạn ngắn 1 đến 3 tuần lãi suất ngân hàng Liên Việt Post Bank ở hai hình thức gửi được niêm yết bằng nhau.

Lãi suất tiết kiệm online ở ngân hàng Liên Việt Post Bank cập nhật mới nhất

Kỳ hạn Lãi suất huy động VND
Lãi trả trước Lãi trả hàng tháng Lãi trả hàng quý Lãi trả cuối kỳ
01 tuần 0,1
02 tuần 0,1
03 tuần 0,1
1 tháng 5,97 6
2 tháng 5,94 5,99 6
3 tháng 5,91 5,97 6
4 tháng 5,88 5,96 6
5 tháng 5,85 5,94 6
6 tháng 7,78 7,97 8,02 8,1
7 tháng 7,73 7,94 8,1
8 tháng 7,68 7,91 8,1
9 tháng 7,63 7,89 7,94 8,1
10 tháng 7,58 7,86 8,1
11 tháng 7,54 7,84 8,1
12 tháng 7,57 7,91 7,96 8,2
13 tháng 7,61 7,97 8,3
15 tháng 7,52 7,92 7,98 8,3
16 tháng 7,47 7,9 8,3
18 tháng 7,38 7,85 7,9 8,3
24 tháng 7,11 7,7 7,75 8,3
25 tháng 6,71 7,25 7,8
36 tháng 6,32 7,03 7,07 7,8
48 tháng 5,94 6,81 6,85 7,8
60 tháng 5,61 6,6 6,64 7,8

Trên đây là những thông mức lãi suất ngân hàng Liên Việt Post Bank mà chúng tôi cập nhật và mang tới cho bạn đọc. Hy vọng bạn đọc có thêm thông tin bổ ích và thú vị.