Trong tháng 10, ngân hàng MB bank tăng mạnh lãi suất tiền gửi tiết kiệm cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Vậy cụ thể lãi suất ngân hàng MB bank tăng bao nhiêu? Trong bài viết dưới đây bạn đọc cùng millcovearea.org cập nhật mức lãi suất mới của MB bank bạn nhé.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm đối với khách hàng cá nhân

Lãi suất tiết kiệm cho khách hàng cá nhân theo hình thức lĩnh lãi cuối kỳ của MB bank áp dụng trong phạm vi từ 4%/năm cho đến 7,4%/năm. Kỳ hạn rất đa dạng kéo dài từ 1 đến 60 tháng. So với tháng 9, lãi suất ngân hàng MB bank trong tháng này cao hơn từ 0,2 đến 1 điểm % tại các kỳ hạn.

Cụ thể lãi suất tiền gửi ở kỳ hạn 1 và 2 tháng cùng tăng 0,8 điểm % lên 4%/năm. Còn kỳ hạn 3 đến 5 tháng có lãi suất là 4,8%/năm, tăng mạnh 1 điểm % so với đầu tháng 9.

Ngân hàng MB tăng lãi suất tiền gửi ở kỳ hạn 6 đến 8 tháng thêm 0,4 điểm %, lên mức 5,7%/năm. Riêng kỳ hạn gửi 9 tháng lãi suất ngân hàng MB ghi nhận là 5,7%/năm, tăng ít nhất 0,2 điểm % so với tháng trước.

Lãi suất ngân hàng MB bank cho khách hàng cá nhân
Lãi suất ngân hàng MB bank cho khách hàng cá nhân

Những khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 10 và 11 tháng được áp dụng lãi suất lần lượt là 6,1%/năm và 6,2%/năm. Trong đó thay đổi lãi suất tương ứng ở hai kỳ hạn này là 0,5 điểm % và 0,4 điểm %.

Đối với kỳ hạn gửi 12 và 13 tháng lãi suất lần lượt là 6,8%/năm và 6,9%/năm, tăng 0,7 – 0,8 điểm % so với tháng 9. Trong khi đó, lãi suất tiền gửi niêm yết tại kỳ hạn 15 và 18 tháng là 7%/năm, tăng 0,9 điểm % và 0,7 điểm % ở từng kỳ hạn.

Lãi suất tăng thêm 0,4 điểm % ở đối với kỳ hạn 24 và 36 tháng lên mức 7,1%/năm và 7,2%/năm; kỳ hạn 48 tháng tăng thêm 0,5 điểm % lên mức 7,3%/năm.

Với khách hàng có nhu cầu gửi tiết kiệm thời hạn dài nhất 60 tháng được hưởng lãi suất là 7,4%/năm, tăng 0,6 điểm % so với tháng trước. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất được ngân hàng MB áp dụng hiện nay.

Lãi suất cho tiền gửi có kỳ hạn ngắn 1 – 3 tuần tăng mạnh từ 0,2%/năm lên 0,5%/năm trong tháng. Lãi suất không kỳ hạn cho khách hàng cá nhân cũng tăng từ 0,1%/năm lên 0,2%/năm.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm đối với khách hàng cá nhân

Đối với khách hàng doanh nghiệp lãi suất tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ dao động trong khoảng từ 3,8%/năm đến 7,2%/năm ở kỳ hạn 1 đến 50 tháng theo phương thức lĩnh lãi cuối kỳ. Theo đó ngân hàng MB thực hiện tăng mạnh lãi suất từ 0,6 đến 1,2 điểm % so với tháng trước. Mức tăng lãi suất cao nhất ghi nhận là 1,2 điểm % được áp dụng cho kỳ hạn 60 tháng là 7,2%/năm.

Mức lãi suất tiền gửi tại MB BANK
Mức lãi suất tiền gửi tại MB BANK

Tương tự như lãi suất cho khách hàng cá nhân, lãi suất không kỳ hạn danh cho khách hàng doanh nghiệp tăng lên 0,2%/năm, lãi suất kỳ hạn 1 – 3 tuần tăng lên 0,5%/năm.

Tóm lại, lãi suất ngân hàng MB bank đã được tăng mạnh ở tất cả các kỳ hạn đối với cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Hy vọng bạn đọc tiếp thu được những thông tin bổ ích và mới nhất từ millcovearea.org.