Trong cuộc đua cạnh tranh về lãi suất huy động không thể nào không nhắc tới ngân hàng SaiGonbank. Vậy lãi suất ngân hàng SaiGonbank sẽ được điều chỉnh tăng như thế nào trong tháng 11 này. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông tin cập nhất mới nhất về lãi suất ngân hàng SaiGonbank bạn nhé.

Lãi suất ngân hàng Saigonbank áp dụng đối với khách hàng cá nhân

Trong lần điều chỉnh mới nhất đầu tháng 11 này Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương -Saigonbank áp dụng khung lãi suất tiền gửi dao động trong khoảng 5,8 – 8,6%/năm đối với kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng theo phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Cụ thể hơn, ở kỳ hạn 1 và 2 tháng có cùng mức lãi suất là 5,8%/năm, lần lượt tăng tương ứng 1,1 điểm % và 1 điểm %. Còn đối với kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng tăng 1 điểm % và đạt mức 6%/năm trong tháng 11 này.

Tình hình điều chỉnh mức lãi suất tại ngân hàng Saigonbank
Tình hình điều chỉnh mức lãi suất tại ngân hàng Saigonbank

Áp dụng cho kỳ hạn 6 đến 11 tháng ngân hàng đang áp dụng cùng mức lãi suất 8%/năm. Tương ứng lãi suất dành cho kỳ hạn 6 tháng tăng thêm 1,9 điểm %, những kỳ hạn còn lại tăng thêm 1,8 điểm %.

Lãi suất áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng là 8,3%/năm sau khi tăng thêm 1,4 điểm %.

Mức lãi suất cao nhất là 8,6%/năm áp dụng với khách hàng lựa chọn gửi tiền trong kỳ hạn 13 – 36 tháng sẽ được hưởng, tương ứng tăng thêm 1,3 điểm % so với tháng 10.

Với những khách hàng gửi tiền với những kỳ hạn ngắn 1 tuần và 2 tuần, ngân hàng Saigonbank triển khai mức lãi suất cũ là 0,2%/năm cho phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Biểu lãi suất ngân hàng SaiGonbank đối với đối tượng khách hàng cá nhân:

Kỳ hạn Trả lãi cuối  kỳ (%/năm) Trả lãi hàng quý (%/năm) Trả lãi hàng tháng (%/năm) Trả lãi trước (%/năm)
Tiết kiệm không kỳ hạn     0,2%  
Tiết kiệm có kỳ hạn        
01 tuần 0,2%      
02 tuần 0,2%      
01 tháng 5,8%   5,8% 5,77%
02 tháng 5,8%   5,78% 5,74%
03 tháng 6% 6% 5,97% 5,91%
04 tháng 6%   5,96% 5,88%
05 tháng 6%   5,94% 5,85%
06 tháng 8% 7,93% 7,87% 7,7%
07 tháng 8%   7,85% 7,65%
08 tháng 8%   7,82% 7,6%
09 tháng 8% 7,85% 7,8% 7,55%
10 tháng 8%   7,77% 7,5%
11 tháng 8%   7,75% 7,46%
12 tháng 8,3% 8,06% 8% 7,67%
13 tháng 8,6%   8,25% 7,87%
18 tháng 8,6% 8,17% 8,12% 7,62%
24 tháng 8,6% 8,02% 7,97% 7,34%
36 tháng 8,6% 7,73% 7,68% 6,84%

Lãi suất tiền gửi thanh toán bằng VND của khách hàng tổ chức tại ngân hàng SaiGonbank

Giống như đối với khách hàng cá nhân, lãi suất ngân hàng cho khách hàng tổ chức tăng mạnh trong tháng 11. Hiện nay, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng được hưởng lãi suất trong khoảng từ 5,5 cho đến 7,3%/năm.

Cụ thể hơn, lãi suất dành cho kỳ hạn 1 và 2 tháng tăng tương ứng 1,5 điểm % và 1,4 điểm %, và lần lượt đạt là 5,5%/năm và 5,6%/năm.

Ở 3 kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng được triển khai cùng mức lãi suất là 5,7%/năm tăng tương ứng lãi suất kỳ hạn 3 tháng tăng là 1,3 điểm %, còn hai kỳ hạn còn lại tăng thêm 1,2 điểm %.

Các sản phẩm điều chỉnh tăng lãi suất tại Saigonbank
Các sản phẩm điều chỉnh tăng lãi suất tại Saigonbank

Đối với kỳ hạn 6 tháng được tăng từ mức 5%/năm lên 7,3%/năm, tăng thêm 2,3 điểm % so với tháng 10. Tiền gửi ở những kỳ hạn 7 tới 11 tháng ở cùng mức 6,6%/năm khi tăng thêm 1,4 – 1,6 điểm %.

Son song đó lãi suất ở những kỳ hạn còn lại đồng loạt tăng thêm 0,5 điểm %: kỳ hạn 12 và 13 tháng cùng đạt mức 6,1%/năm; áp dụng cho kỳ hạn 18 đến 36 tháng có lãi suất là 6,9%/năm.

Bên cạnh đó, khách hàng tổ chức được lựa chọn gửi tiền trong 1 tuần hoặc 2 tuần hay gửi không kỳ hạn. Lãi suất ngân hàng SaiGonbank áp dụng trong trường hợp này là 0,2%/năm.

Bảng lãi suất khách hàng tổ chức tại ngân hàng SaiGonbank

Kỳ hạn Lãi suất (% năm)
Loại không kỳ hạn 0,2%
Loại 01 tuần 0,2%
Loại 02 tuần 0,2%
Loại kỳ hạn 01 tháng 5,5%
Loại kỳ hạn 02 tháng 5,6%
Loại kỳ hạn 03 tháng 5,7%
Loại kỳ hạn 04 tháng 5,7%
Loại kỳ hạn 05 tháng 5,7%
Loại kỳ hạn 06 tháng 7,3%
Loại kỳ hạn 07 tháng 6,6%
Loại kỳ hạn 08 tháng 6,6%
Loại kỳ hạn 09 tháng 6,6%
Loại kỳ hạn 10 tháng 6,6%
Loại kỳ hạn 11 tháng 6,6%
Loại kỳ hạn 12 tháng 6,1%
Loại kỳ hạn 13 tháng 6,1%
Loại kỳ hạn 18 tháng 6,9%
Loại kỳ hạn 24 tháng 6,9%
Loại kỳ hạn 36 tháng 6,9%

Trên đây là những thông tin cập nhật mới nhất về lãi suất ngân hàng Saigonbank mà chúng tôi mang tới cho bạn đọc. Hy vọng bạn đọc có thể lựa chọn ngân hàng có mức lãi suất tốt nhất để gửi tiền.