Để tăng nguồn vốn huy động, đa số các ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất, trong đó không thể thiết lãi suất ngân hàng VIB. Trong bài viết dưới đây bạn đọc cùng tham khảo bảng biểu suất huy động mới nhất trong tháng 10 của ngân hàng VIB nhé.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân giao dịch tại quầy

Trong tháng 10, ngân hàng VIB tiếp tục triển áp dụng lãi suất khác nhau tương ứng với số tiền gửi như sau: từ 10 triệu cho đến dưới 300 triệu, từ 300 triệu cho đến dưới 3 tỷ và hạn mức từ 3 tỷ VNĐ trở lên.

Khi khách hàng gửi tiền có kỳ hạn 1 đến 5 tháng được hưởng lãi suất giống nhau là 5%/năm, áp dụng cho cả 3 hạn mức tiền gửi, tăng 1%/năm – 1,1%/năm so với tháng trước.

Đối với kỳ hạn 7 – 8 tháng, lãi suất ngân hàng VIB áp dụng cho số tiền gửi từ 10 triệu đến dưới 300 triệu là 6,4%/năm, tăng 0,6%/năm so với tháng 10. Đồng thời với  hạn mức từ 300 triệu đồng trở lên được áp dụng lãi suất 6,6%/năm, tăng lên 0,3 – 0,5 điểm phần trăm.

Mức lãi suất ngân hàng VIB
Mức lãi suất ngân hàng VIB

Tương ứng kỳ hạn từ 9 đến 11 tháng khách hàng được hưởng lãi suất đối với hạn mức 10 – 300 triệu đồng là 6,5%/năm. Còn đối với hạn mức từ 300 triệu VNĐ trở lên là 6,7%/năm, tăng 0,3 – 0,5 điểm phần trăm so với trước.

Những khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 15 đến 36 tháng, VIB hiện áp dụng lãi suất từ 6,6%/năm tới 6,9%/năm sau khi tăng tương ứng từ 0,3%/năm đến 0,5%/năm. Cao nhất là mức lãi suất 6,9%/năm áp dụng với số tiền gửi từ 3 tỷ đồng trở lên cho thời hạn 24 – 36 tháng.

Trường hợp khách hàng gửi tiền với kỳ hạn dưới 1 tháng thì hưởng lãi suất khá thấp là 0,2%/năm. Còn đối với tiết kiệm không kỳ hạn có lãi suất là 0,2%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng VIB cho khách hàng cá nhân giao dịch tại quầy được cập nhật tháng 10/2022

Kỳ hạn Từ 10 triệu cho đến dưới 300 triệu Từ 300 triệu  cho đến dưới 3 tỷ Từ 3 tỷ trở lên
Kỳ hạn nổi bật
Kỳ hạn 1 tháng 5,00% 5,00% 5,00%
Kỳ hạn 6 tháng 6,4% 6,60% 6,60%
Kỳ hạn khác
< 1 tháng 0,20% 0,20% 0,20%
Kỳ hạn 2 tháng 5,00% 5,00% 5,00%
Kỳ hạn 3, 4, 5 tháng 5,00% 5,00% 5,00%
Kỳ hạn 7 tháng 6,40% 6,60% 6,60%
Kỳ hạn 8 tháng 6,40% 6,60% 6,60%
Kỳ hạn 9 tháng 6,50% 6,70% 6,70%
Kỳ hạn 10 tháng 6,50% 6,70% 6,70%
Kỳ hạn 11 tháng 6,50% 6,70% 6,70%
Kỳ hạn 12, 13 tháng 6,50% 6,70% 6,70%
Kỳ hạn 15 tháng 6,60% 6,80% 6,80%
Kỳ hạn 18 tháng 6,60% 6,80% 6,80%
Kỳ hạn 24 tháng 6,70% 6,90% 6,90%
Kỳ hạn 36 tháng 6,70% 6,90% 6,90%

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân giao dịch online

Lãi suất tiết kiệm áp dụng cho hình thức gửi tiết kiệm online cũng được điều chỉnh tăng từ 0,2%/năm tới 1%/năm. Hiện này, khung lãi suất huy động vốn hình thức này  trong khoảng 5%/năm – 6,9%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng, lãi cuối kỳ.

Áp dụng lãi suất mới nhất của VIB
Áp dụng lãi suất mới nhất của VIB

Dưới đây là bảng lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng giao dịch online như sau:

Kỳ hạn Từ 2 triệu đến dưới 300 triệu Từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ Từ 3 tỷ trở lên
Những kỳ hạn nổi bật
Kỳ hạn 1 tháng 5,00% 5,00% 5,00%
Kỳ hạn 6 tháng 6,40% 6,60% 6,60%
                                                         Những kỳ hạn khác
< 1 tháng 0,20% 0,20% 0,20%
Kỳ hạn 2 tháng 5,00% 5,00% 5,00%
Kỳ hạn 3, 4, 5 tháng 5,00% 5,00% 5,00%
Kỳ hạn 7 tháng 6,40% 6,60% 6,60%
Kỳ hạn 8 tháng 6,40% 6,60% 6,60%
Kỳ hạn 9 tháng 6,50% 6,70% 6,70%
Kỳ hạn 10 tháng 6,50% 6,70% 6,70%
Kỳ hạn 11 tháng 6,50% 6,70% 6,70%
Kỳ hạn 15 tháng 6,60% 6,80% 6,80%
Kỳ hạn 18 tháng 6,60% 6,80% 6,80%
Kỳ hạn 24 tháng 6,70% 6,90% 6,90%
Kỳ hạn 36 tháng 6,70% 6,90% 6,90%

Trên đây là thông tin chi tiết lãi suất ngân hàng VIB mà chúng tôi đã cập nhật và mang tới cho bạn đọc. Hy vọng bạn đọc có thêm những thông tin mới nhất và bổ ích nhất.