Việc tham gia BHYT sẽ mang lại lợi ích cho người lao động, nhất là các gia đình với mức thu nhập thấp. Bảo hiểm Y tế là  một hình thức bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho người dân không vì mục đích lợi nhuận và do nhà nước tổ chức. Mã thẻ trên thẻ BHYT quyết định quyền lợi mà người dân được hưởng. Để hiểu hơn về mã bảo hiểm gb là gì?. Cũng như 5 nhóm đối tượng với các mã trên BHYT, hãy cùng tìm hiểu bài viết sau của millcovearea.org.

Mã bảo hiểm y tế là gì? Mã bảo hiểm gb là gì?

Để hiểu hơn về mã bảo hiểm gb là gì, thì chúng ta cùng tìm hiểu thêm về mã BHYT nhé!

Mã bảo hiểm y tế là gì?

Mã bảo hiểm y tế là một mã số định danh duy nhất, được cấp cho mỗi người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), và được ghi trên thẻ BHYT. Mã này thường được sử dụng để xác định quyền lợi, và trách nhiệm của người được bảo hiểm, trong quá trình sử dụng các dịch vụ y tế, đồng thời giúp cho việc quản lý, và xử lý các thông tin liên quan đến BHYT được thuận tiện hơn.

Mã bảo hiểm y tế thường gồm một chuỗi các ký tự và số, có độ dài khác nhau tùy thuộc vào từng quy định của địa phương, hoặc tổ chức bảo hiểm y tế. Mã số định danh này cần được bảo mật, và chỉ sử dụng cho mục đích liên quan đến việc tham gia BHYT, và sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến BHYT.

Mã bảo hiểm gb là gì?

Mã GB trên bảo hiểm y tế có nghĩa là người thuộc hộ gia đình nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình, dựa theo quy định của pháp luật. Thuộc vào nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng.

Mã bảo hiểm gb là gì?
Mã bảo hiểm gb là gì?

Mức hỗ trợ quy định tại Điều 8 Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau, hỗ trợ tối thiểu là 70% mức đóng BHYT, đối với đối tượng người thuộc gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, có mức sống trung bình tham gia BHYT, theo quy định tại Khoản 4 Điều 12 sửa đổi và bổ sung của Luật BHYT.

Mức hưởng và quyền lợi 

Thông tin về mức hưởng khám và chữa bệnh BHYT của người có thẻ BHYT, được mã hóa thông tin ô số 2, được ký hiệu bằng số ( từ số 1 đến 5). Trường hợp nếu 1 người thuộc vào nhiều đối tượng tham gia BHYT, thì mức hưởng ghi trên thẻ BHYT sẽ là mức hưởng có quyền lợi cao nhất.

Ô số 2 được ký hiệu bằng số tương ứng với mức hưởng
Ô số 2 được ký hiệu bằng số tương ứng với mức hưởng
  • Ký hiệu bằng số 1: Mức được hưởng quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT. Không giới hạn với tỷ lệ thanh toán của một số loại thuốc, hóa chất, vật tư y tế cũng như dịch vụ kỹ thuật theo quy định của cả  danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán về dịch vụ kỹ thuật, chi phí vận chuyển tuyến huyện lên tuyến trên trong các trường hợp cấp cứu, được hưởng có ký hiệu bao gồm là: TE, CC.
  • Ký hiệu số 2: Được hỗ trợ thanh toán đến 100% chi phí KCB thuộc vào phạm vi chi trả BHYT ( giới hạn tỷ lệ thanh toán với một số loại thuốc, hóa chất, VTYT cũng như DVKT theo quy định); Chi phí vận chuyển từ tuyến huyện lên tuyến trên trong các trường hợp cấp cứu, các đối tượng hưởng có ký hiệu bao gồm: HN, DT, CB, CK, DK, BT, TS, KC, XD.
  • Ký hiệu bằng số 3: Được quỹ thanh toán đến 95% chi phí thuộc vào phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn cả về tỷ lệ thanh toán của một số loại thuốc, hóa chất, VTYT cũng như DVKT theo quy định); 100% chi phí KCB tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% so với tháng lương cơ sở, bao gồm những đối tượng hưởng ký hiệu là: HT, TC, CN.
  • Ký hiệu số 4: Được thanh toán đến 80% chi phí bởi quỹ BHYT thuộc vào phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn cả về tỷ lệ thanh toán của một số thuốc, hóa chất, VTYT cũng như DVKT theo quy định); 100% chi phí KCB ở tuyến xã và chi phí cho 1 lần KCB thấp hơn 15% so với tháng lương cơ sở, các đối tượng được hưởng có ký hiệu bao gồm: HX, CH, TK, DN, HC, XK, TB, NO, CT, XB, CS, NN, XN, MS, TN, TQ, HG, LS, PV, TA, TY, HS, GB, GD, HD.
  • Ký hiệu số 5: Được hỗ trợ thanh toán lên đến 100% chi phí KCB bởi quỹ BHYT, kể cả các chi phí KCB ngoài phạm vi được hưởng BHYT và chi phí vận chuyển, những đối tượng hưởng có ký hiệu  bao gồm QN, CA, CY.

Như vậy, đối với mã thẻ BHYT GB thì người dân được quỹ BHYT thanh toán đến 80% chi phí KCB thuộc vào phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn về tỷ lệ thanh toán của một số thuốc, hóa chất, VTYT cũng như DVKT theo quy định); 100% chi phí KCB ở tuyến xã và chi phí cho 1 lần KCB thấp hơn 15% so với tháng lương cơ sở.

Ở bài viết này, millcovearea.org đã chia sẻ cho bạn về mã bảo hiểm gb là gì? Cũng như mức hưởng BHYT. Hy vọng qua bài viết này, các bạn đã có thể hiểu về mã đối tượng gb và mức hưởng BHYT của mình. Theo dõi thêm tại website của chúng tôi, để tìm hiểu các thông tin khác thuộc nhiều lĩnh vực.