Trong một hợp đồng bảo hiểm, người thụ hưởng bảo hiểm giữ vai trò quan trọng, giúp quy trình hoàn trả tiền bảo hiểm diễn ra nhanh chóng, an toàn. Trên thực tế, đã có nhiều trường hợp người tham gia bảo hiểm quên hoặc bỏ qua mục người thụ hưởng, khiến cho công ty bảo hiểm phải trì hoãn việc thanh toán lại khoản bảo hiểm. Nếu bạn không biết người thụ hưởng bảo hiểm là gì, cách chọn người thụ hưởng như thế nào thì hãy cũng theo dõi bài viết dưới đây!

Vai trò của người thụ hưởng bảo hiểm là gì?

Căn cứ theo Khoản 8, Điều 3 trong Luật kinh doanh bảo hiểm ban hành năm 2000, thì người thụ hưởng được định nghĩa như sau: “Người thụ hưởng là tổ chức, cá nhân được bên mua bảo hiểm chỉ định nhận tiền bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm con người”.

Với trường hợp là bảo hiểm nhân thọ, thì người thụ hưởng phải là người trực tiếp nhận tất cả, hoặc một phần quyền lợi từ quỹ dự phòng của công ty bảo hiểm, khi phát sinh những tình huống cần phải bảo hiểm theo quy định ở trong hợp đồng bảo hiểm.

Ví dụ: Công ty bảo hiểm ký hợp đồng với một khách hàng là Nguyễn Văn A, thì người này sẽ là chủ hợp đồng, là bên mua và chịu trách nhiệm cho việc thực hiện thanh toán khoản phí bảo hiểm theo định kỳ. Tuy nhiên, nếu hợp đồng nêu rõ trong trường hợp ông Nguyễn Văn A tử vong, bên công ty bảo hiểm sẽ chi trả các quyền lợi bảo hiểm cho vợ ông là Nguyễn Thị B. Vậy trong trường hợp này, người thụ hưởng chính là bà Nguyễn Thị B.

Người thụ hưởng bảo hiểm là gì?
Người thụ hưởng bảo hiểm đóng vai trò quan trọng

Có một số câu hỏi được đặt ra, đó là người mua bảo hiểm hay còn gọi là chủ hợp đồng, thì có được phép ghi tên mình trong mục người thụ hưởng hay không? Căn cứ theo quy định về luật kinh doanh bảo hiểm, thì người thụ hưởng có thể là bất kỳ cá nhân, tổ chức nào do chủ hợp đồng chỉ định. Vậy nên, người mua có thể ghi tên mình là người thụ hưởng trong hợp đồng.

Trong bảo hiểm nhân thọ thì bất kỳ một cá nhân nào cũng có thể là người thụ hưởng, kể cả cá nhân không có quan hệ trong gia đình. Tuy nhiên, đa số đều mua bảo hiểm nhân thọ với người thụ hưởng là những người có cùng huyết thống.

Những sai lầm khi chọn người thụ hưởng trong hợp đồng bảo hiểm

Chỉ định người thụ hưởng không rõ ràng

Nếu người mua không chỉ định rõ tên người thụ hưởng trong hợp đồng, thì trong trường hợp chủ hợp đồng qua đời, số tiền bảo hiểm sẽ được đưa vào danh sách các tài sản thừa kế, sau đó chia đều theo pháp luật. Điều này dẫn đến việc chi trả bảo hiểm sẽ trở nên phức tạp và tốn nhiều thời gian hơn, bởi nó liên quan đến những quyền lợi thừa kế của người thân chủ hợp đồng. Vì thế, người mua cần phải xác định rõ người thụ hưởng trong bản hợp đồng để tránh tình trạng trên.

Đề cập sai tên người được thụ hưởng hợp đồng

Trong trường hợp đề cập sai tên người thụ hưởng trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, thì khiến quá trình thanh toán bảo hiểm từ phía bên công ty bảo hiểm bị gián đoạn. Ngoài ra, quá trình chứng minh người thụ hưởng bảo hiểm cũng tương đối phức tạp. Bởi cần đưa ra bằng chứng xác minh quan hệ của người thụ hưởng với chủ hợp đồng bảo hiểm. Do vậy, chủ hợp đồng cần phải chú ý ghi chính xác và rõ ràng tên của người thụ hưởng.

Đề cập sai tên người thụ hưởng có thể gây ra một số rắc rối về sau
Đề cập sai tên người thụ hưởng có thể gây ra một số rắc rối về sau

Không cập nhập, thay đổi người thụ hưởng trong hợp đồng bảo hiểm theo thời gian

Do bảo hiểm nhân thọ là một loại đầu tư tài chính lâu dài, nên tên của người thụ hưởng có thể thay đổi tùy vào nhu cầu của chủ hợp đồng. Thực tế cho thấy do một vài tranh chấp cá nhân, người thụ hưởng ban đầu không còn phù hợp với nhu cầu của chủ hợp đồng. Vậy nên, nếu hợp đồng bảo hiểm vẫn trong thời hạn có hiệu lực, thì người mua hoàn toàn có thể thay đổi thông tin của người thụ hưởng bất cứ thời điểm nào, tùy thích với số lần không xác định. 

Chỉ có một người thụ hưởng

Một điểm cần phải lưu ý, đó là số lượng người thụ hưởng ở trong một hợp đồng bảo hiểm có thể lớn hơn 1. Có nghĩa là, chủ hợp đồng có thể ghi thông tin nhiều người thụ hưởng vào trong cùng 1 hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, chủ hợp đồng cần phải xác định rõ ai sẽ là người thụ hưởng chính, và ai sẽ là người thụ hưởng ngẫu nhiên.

Người thụ hưởng chính: Là người được hưởng số tiền bảo hiểm nhân thọ khi người mua qua đời. Tuy nhiên, nếu người thụ hưởng chính qua đời trước chủ hợp đồng thì sẽ không nhận được số tiền này.

Người thụ hưởng ngẫu nhiên: Là người sẽ được chi trả bảo hiểm trong trường hợp, cả người chủ hợp đồng và người thụ hưởng chính qua đời. Nếu người thụ hưởng chính chưa qua đời, thì người thụ hưởng thứ cấp sẽ không nhận được bất kỳ một khoản chi trả bảo hiểm nào.

Việc xác định người thụ hưởng bảo hiểm là một trong những điều quan trọng nhất để người mua có thể bảo đảm được tương lai của người thân của mình. Hi vọng với thông tin trên, các bạn sẽ hiểu rõ được người thụ hưởng bảo hiểm là gì cũng như tránh những sai lầm khi đăng ký người thụ hưởng trong hợp đồng bảo hiểm nhé.