Nợ xấu ngân hàng – một trong những khái niệm quen thuộc, mà sẽ khiến cho những ai vay vốn đều cảm thấy ái ngại. Không chỉ vậy, nợ xấu là tiềm ẩn mối nguy hại đến an toàn của hoạt động ngân hàng. Vậy, nợ xấu là gì, và nó có mấy cấp độ hiện nay? Cùng millcovearea.org tìm hiểu nhé!

Nợ xấu ngân hàng là gì?

Nợ xấu ngân hàng được hiểu là những khoản tiền nợ rất khó đòi. Lúc này, người vay tiền không thể trả khoản nợ khi thời hạn thanh toán theo hợp đồng tín dụng đã đến. Vượt quá thời gian 90 ngày tính từ ngày đến thời hạn thanh toán, nhưng người vay vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ trả nợ, thì đó sẽ được coi là nợ xấu. 

Điểm danh 5 cấp độ nợ xấu ngân hàng

Hiện nay, nợ xấu ngân hàng được chia thành 5 cấp độ khác nhau. Điều này đã được quy định chi tiết và rõ ràng, tại Khoản 1 Điều 10 của Thông tư số 11/2021/TT-NHNN. 

Nợ xấu ngân hàng làm giảm uy tín của người vay
Nợ xấu ngân hàng làm giảm uy tín của người vay

Nhóm 1: Nhóm nợ đủ tiêu chuẩn

Ở nhóm nợ đủ tiêu chuẩn sẽ được chia thành 3 nhóm khác nhau:

 • Nợ còn trong hạn, được đánh giá là có thể thu hồi cả gốc và lãi theo đúng thời hạn.
 • Nợ có thời gian quá hạn dưới 10 ngày, được đánh giá là có thể thu hồi gốc và lãi của khoản nợ quá hạn, cộng với khoản nợ đúng hạn còn hạn.
 • Khoản nợ đang xếp vào trong nhóm có rủi ro được đánh giá là thấp hơn.

Nhóm 2: Nhóm nợ cần chú ý

Nhóm nợ cần chú ý sẽ gồm có 3 loại:

 • Khoản tiền nợ quá thời hạn tới 90 ngày, (không tính khoản tiền nợ quá thời hạn dưới 10 ngày, sẽ thuộc nhóm nợ đủ tiêu chuẩn, và vào nhóm nợ có mức độ rủi ro cao hơn).
 • Khoản tiền nợ đã điều chỉnh kỳ hạn 1 lần và còn trong hạn, (trừ khoản tiền nợ cơ cấu lại trong thời hạn trả nợ, khoản tiền nợ được các chi nhánh ngân hàng nước ngoài, hoặc tổ chức tín dụng đưa vào nhóm nợ thấp rủi ro hơn).
 • Khoản tiền nợ phân loại thuộc nhóm thấp hoặc cao rủi ro hơn.

Nhóm 3: Nhóm nợ dưới tiêu chuẩn

Nhóm nợ này sẽ gồm có 4 loại như sau:

 • Nợ quá thời hạn 91 đến 180 ngày, trừ các khoản nợ được xếp ở nhóm nợ có nhiều rủi ro hơn.
 • Nợ đã được gia hạn 1 lần .(trừ những khoản nợ cơ cấu lại thời gian trả nợ, và các nợ được những tổ chức tín dụng, hay chi nhánh ngân hàng của nước ngoài, xếp loại vào nhóm nợ có mức độ rủi ro thấp hơn và cao hơn).
 • Khoản tiền nợ được miễn lãi hoặc giảm lãi, do phía người vay không còn có thể chi trả lãi theo như thỏa thuận hợp đồng, trừ các khoản tiền nợ thuộc nhóm nợ rủi ro cao.
 • Khoản nợ thuộc một trong những trường hợp bên dưới đây, vẫn chưa thu hồi trong khoản thời gian 30 ngày từ ngày bắt đầu có quyết định thu hồi:
  • Khoản nợ đã vi phạm các khoản 1, 3, 4, 5, 6 thuộc Điều 126, và Điều 127 trong Luật Các tổ chức tín dụng, đã được sửa đổi và bổ sung.
  • Khoản nợ đã vi phạm các khoản 1, 2, 5 thuộc Điều 128, của Luật Các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi và bổ sung).
  • Nợ đang trong thời hạn bị thu hồi theo như kết quả kiểm tra, thanh tra.
  • Nợ buộc phải bị thu hồi theo như các tổ chức tín dụng, ngân hàng chi nhánh nước ngoài ban hành thu hồi nợ trước thời hạn. Điều này là do người vay đã vi phạm các thỏa thuận về việc chưa thu hồi được bắt đầu từ ngày có quyết định thu hồi.
  • Khoản tiền nợ xếp vào nhóm 3 theo như khoản 2 và khoản 3, của Điều 10 thuộc Thông tư 11/2021/TT-NHNN.
  • Nợ đã xếp vào nhóm 3, khoản 4, thuộc Điều 8 của Thông tư 11/2021/TT-NHNN.
Có nhiều loại nợ xấu khác nhau
Có nhiều loại nợ xấu khác nhau

Nhóm 4: Nhóm nợ nghi ngờ

Nhóm nợ này gồm có 8 loại:

 • Nợ quá thời hạn kể từ 181 ngày đến 360 ngày (trừ các khoản nợ xếp vào nhóm có rủi ro cao).
 • Nợ đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu và quá hạn hơn 90 ngày kể từ thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu (trừ mức nợ thuộc nhóm có nhiều rủi ro hơn).
 • Nợ được cơ cấu lại khoản thời hạn trả nợ lần thứ 2 vẫn còn trong hạn (trừ tiền nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ đã được tổ chức tín dụng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài đưa vào nhóm nợ thấp rủi ro hơn).
 • Nợ được quy định trong điểm C(IV) của khoản 1, thuộc Điều 10, dựa trên Thông tư 11/2021/TT-NHNN về việc chưa thu hồi nợ cách ngày ra quyết định từ 30 – 60 ngày.
 • Nợ phải được thu hồi dựa theo kết quả của thanh tra, kiểm tra quá thời hạn từ 60 ngày nhưng vẫn chưa thu hồi.
 • Nợ phải được thu hồi dựa theo quyết định thu hồi trước thời hạn do những người vay đã vi phạm điều khoản hợp đồng cho vay mà vẫn chưa thu hồi từ 30 ngày đến 60 ngày tính từ ngày có quyết định thu hồi nợ.
 • Nợ được xếp vào nhóm 4 tại khoản 2 và khoản 3, thuộc Điều 10 của Thông tư 11/2021/TT-NHNN.
 • Nợ được xếp ở nhóm 4 thuộc khoản 4 của Điều 8, theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN.

Nhóm 5: Nhóm nợ có thể mất luôn vốn

Nếu bị nợ xấu, bạn sẽ khó vay vốn sau này
Nếu bị nợ xấu, bạn sẽ khó vay vốn sau này

Nợ sẽ được chia thành 10 loại như sau:

 • Nợ quá thời hạn trên số 360 ngày.
 • Nợ đã được cơ cấu lại khoản thời hạn trả nợ lần đầu nhưng vẫn tiếp tục quá thời hạn kể từ 91 ngày khi bắt đầu cơ cấu lại lần 1.
 • Nợ đã được cơ cấu thời hạn trả nợ đến lần 2 nhưng vẫn tiếp tục để quá thời hạn.
 • Nợ đã được cơ cấu thời gian trả nợ đến lần 3 trở lên, trừ những khoản nợ đã cơ cấu lại khoản thời hạn, được các chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tín dụng xếp vào nhóm có mức rủi ro thấp hơn.
 • Nợ đã được quy định điểm C(IV), thuộc khoản 1, Điều 10 của Thông tư 11/2021/TT-NHNN, thời hạn vượt quá 60 ngày chưa thu hồi được kể từ ngày đã có quyết định thu hồi.
 • Nợ buộc phải được thu hồi dựa theo kết quả của thanh tra quá thời hạn 60 ngày chưa thu hồi được kể từ ngày đã có quyết định thu hồi.
 • Nợ buộc phải thu hồi trước thời hạn dựa theo quyết định các tổ chức tín dụng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài do các người vay tiền đã vi phạm những thỏa thuận quá hạn 60 ngày nhưng vẫn chưa thu hồi được.
 • Khoản tiền nợ mà người vay đang là một tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt hoặc các chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang bị phong tỏa tài sản và vốn.
 • Nợ thuộc nhóm 5, khoản 3 theo Điều 10 của Thông tư 11/2021/TT-NHNN.
 • Nợ thuộc nhóm 5, khoản 4 theo Điều 8 của Thông tư 11/2021/TT-NHNN.

Nợ xấu ngân hàng làm mất đi uy tín của người vay. Thông tin của người có nợ xấu sẽ, bị ghi vào danh sách các khách hàng nợ xấu, của Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam CIC. Từ đó, họ sẽ khó được cho vay trong tương lai, và đánh mất cơ hội vay vốn trong thời gian sau này.