Đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu đang là hình thức rất phổ biến hiện nay. Việc nên lựa chọn trái phiếu hay cổ phiếu để đầu tư khiến không ít người phải đau đầu. Vậy nên việc hiểu và so sánh được hai loại hình đầu tư này cực kỳ quan trọng. Trong bài viết hôm nay hãy cùng chúng tôi tìm hiểu và so sánh cổ phiếu và trái phiếu bạn nhé.

Cổ phiếu là gì?

Cổ phiếu là hình chứng khoán ở dạng văn bản hay bút toán ghi sổ. Hiểu đơn giản thì đây là chứng chỉ được công ty cổ phần phát hành. Chứng chỉ này nhằm xác nhận quyền sở hữu một hay một số cổ phần thuộc tổ chức hoặc công ty đó.

Trái phiếu là gì?

Trái phiếu là loại hình chứng khoán được phát hành ở dạng chứng chỉ hay bút toán ghi sổ nhằm mục đích xác nhận nghĩa vụ trả nợ gồm vốn gốc và lãi của công ty phát hành trái phiếu cho người nắm giữ trái phiếu đó.

So sánh cổ phiếu và trái phiếu
So sánh cổ phiếu và trái phiếu

So sánh cổ phiếu và trái phiếu

Điểm giống nhau

  • Cổ phiếu và trái phiếu là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người nắm giữ với tài sản hay phần vốn của công ty hoặc tổ chức phát hành.
  • Cả hai đều là hình thức chứng khoán thể hiện qua hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc là dữ liệu điện tử.
  • Cổ phiếu và trái phiếu đều có thể thực hiện trao đổi mua bán, thừa kế, thế chấp, chuyển nhượng hay cầm cố.
  • Đều là phương thức đầu tư có thể thu về lợi nhuận.
Nên chọn đầu tư cổ phiếu hay trái phiếu
Nên chọn đầu tư cổ phiếu hay trái phiếu

Điểm khác nhau

Tiêu chí so sánh Cổ phiếu Trái phiếu
Tính chất Là chứng khoán vốn người nắm giữ cổ phiếu chính là chủ sở hữu công ty, mục phát hành nhằm tăng vốn của chủ sở hữu công ty. Là chứng khoán nợ người nắm giữ trái phiếu là chủ nợ công ty, không làm tăng vốn của chủ sở hữu công ty.
Tư cách sở hữu Người nắm giữ cổ phiếu trở thành cổ đông hay thành viên của công ty. Được một phần lợi nhuận công ty thông qua hình thức lãi cổ phiếu. Người mua trái phiếu chính là chủ nợ công ty. Vì trái phiếu là một loại giấy ghi nhận nợ.
Lợi nhuận ●       Mức độ rủi ro khá cao.

●       Được chia cổ tức phụ thuộc tình hình kinh doanh của công ty.

●       Lợi nhuận từ việc tăng giá cổ phiếu.

●       Có rủi ro thấp hơn cổ phiếu.

●       Lợi tức cố định theo tỷ lệ thỏa thuận, không phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh

Trách nhiệm ●     Có trách nhiệm về những khoản nợ của công ty theo tương ứng với phần vốn góp vào công ty.

●     Nếu công ty bị giải thể hoặc phá sản thì cổ đông được trả lại phần vốn góp sau khi đã thanh toán tất cả khoản nợ và nghĩa vụ của công ty.

●     Không phải chịu trách nhiệm bất kỳ khoản nợ nào

●     Nếu công ty bị giải thể hay phá sản thì người nắm giữ trái phiếu được thanh toán trước chủ sở hữu cổ phần.

Quyền và nghĩa vụ Người nắm giữ cổ phiếu có quyền tham gia vào Đại hội đồng cổ đông công ty, và những hoạt động trong công ty. Không có quyền biểu quyết hay bất kỳ quyền điều hành nào
Thời gian đáo hạo ●       Không có thời hạn cụ thể.

●       Không có tính hoàn trả trực tiếp.

●     Được hoàn vốn.

●     Có thời hạn cụ thể.

Trên đây là những thông tin chi tiết về cổ phiếu và trái phiếu là gì và so sánh cổ phiếu và trái phiếu mà chúng tôi muốn mang tới cho bạn đọc. Tóm lại, cổ phiếu và trái phiếu đều có những hạn chế và ưu điểm riêng, việc nên lựa chọn hình thức để đầu tư tùy thuộc vào chiến thuật và yêu cầu của mỗi người. Hy vọng từ thông tin trong bài viết bạn đọc chọn được hình thức đầu tư phù hợp nhất với bản thân.