Sổ trắng được cơ quan có thẩm quyền cấp, có giá trị pháp lý ngang sổ đỏ và sổ hồng. Tuy vậy, hiện nay sổ trắng không được sử dụng trong các giao dịch nhà đất vì vậy ít người biết đến nó. Trong bài viết dưới đây hãy cùng chúng tôi tìm hiểu sổ trắng là gì và những quy định liên quan đến sổ trắng bạn nhé.

Sổ trắng là gì?

Sổ trắng là giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất đã được nhà nước công nhận từ lâu như: Giấy được cấp trước 30 tháng 4 năm 1975 có bằng khoán điền thổ, văn tự đoạn mại bất động sản. Giấy được cấp sau 30 tháng 4 năm 1975 có giấy phép mua bán nhà, giấy phép xây dựng và giấy chứng nhận của UBND cấp huyện công nhận quyền sở hữu nhà ở…

Những giấy trắng đó sau thời điểm này vẫn còn giá trị pháp lý về nhà đất. Diện tích được ghi trong giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và được xem là chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan có thẩm quyền cấp hay có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính.

Sổ trắng là gì?
Sổ trắng là gì?

Sổ trắng được cấp dựa trên quy định tại Nghị định 02-CP ngày 04/01/1979 của Hội đồng Chính phủ về ban hành điều lệ thống nhất quản lý nhà cửa tại các thành phố, thị trấn, thị xã thị trấn và Pháp lệnh nhà ở ngày 26 tháng 3 năm 1991 của Hội đồng Nhà nước trong đó diện tích đất được cấp căn cứ vào hồ sơ và những giấy tờ liên quan của người sử dụng đất được UBND Phường, xã, UBND huyện, thị xã xác nhận lúc đó diện tích đất ghi trong giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở là hiện trạng sử dụng đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận.

Thủ tục đổi sổ trắng thành sổ hồng

Chuẩn bị hồ sơ

  • 2 bản chính đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  • 1 bản chính và 1 bản phô tô giấy tờ về tạo lập nhà ở – đất ở dựa trên quy định tại Điều 10 và Điều 11 Quy định ban hành kèm Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố.
Thủ tục đổi sổ trắng thành sổ hồng
Thủ tục đổi sổ trắng thành sổ hồng
  • 2 bản chính bản vẽ sơ đồ nhà ở – đất ở được tổ chức có tư cách pháp nhân đo vẽ nhà-đất lập theo quy định ở Điều 8 của Quy định ban hành kèm Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố.

Quy trình thực hiện

  • Bước 1: Nộp hồ sơ tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thuộc Ủy ban nhân dân huyện hay văn phòng đăng ký đất đai Sở tài nguyên môi trường.
  • Bước 2:Thẩm định hồ sơ, ở đây sẽ qua nhiều giai đoạn để kiểm tra hồ sơ và xác nhận vào đơn đề nghị lý do cấp đổi giấy chứng nhận, lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền. Sau đó cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai.
  • Bước 3: Trả kết quả, người nộp hồ sơ đến nhận kết quả theo ngày trong giấy hẹn.

Mặc dù đến nay vẫn chưa có khái niệm nào chính thức về sổ trắng, tuy nhiên sổ trắng vẫn là giấy tờ có giá trị pháp lý khi giao dịch nhà đất. Hy vọng bài viết trên đây giúp bạn đọc hiểu hơn về sổ trắng là gì và cách chuyển đổi sổ trắng sang sổ hồng khi có nhu cầu.