Thay đổi người thụ hưởng trong hợp đồng bảo hiểm thực hiện như thế nào?. Bảo hiểm nhân thọ hiện nay là một loại hình dịch vụ, được rất nhiều người tham gia sử dụng bởi tính hữu dụng, và các giá trị nó mang lại. Khi hai bên tham gia bảo hiểm bao gồm người mua bảo hiểm, cũng như công ty bán hợp đồng bảo hiểm thỏa thuận các điều khoản xong, thì hợp đồng sẽ được ký kết. Tuy nhiên trong thời gian bảo hiểm hiệu lực xảy ra một số vấn đề, đòi hỏi cần thay đổi người thụ hưởng trong hợp đồng bảo hiểm, thì cần phải làm như thế nào?. Hãy cùng millcovearea.org tìm hiểu vấn đề này qua bài sau nhé.

Bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Theo pháp luật Việt Nam quy định tại khoản 12 Điều 3 Luật Kinh doanh bảo hiểm hiện hành, Bảo hiểm nhân thọ là loại hình bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết. Bảo hiểm nhân thọ sẽ được ký kết thực hiện, thông qua hợp đồng bảo hiểm giữa bên cung cấp dịch vụ bảo hiểm, và người mua bảo hiểm. Trong hợp đồng bảo hiểm sẽ bao gồm nội dung, là những thỏa thuận về việc bên công ty bảo hiểm cam kết, sẽ trả cho người thụ hưởng một khoản lợi ích, khi cái chết của người được bảo hiểm xảy ra. Bên cạnh đó, tùy thuộc theo thỏa thuận đã ký mà khoản lợi ích này, sẽ chi trả khi người tham gia bảo hiểm mắc bệnh nan y hoặc bệnh hiểm nghèo.  

Có rất nhiều người chọn tham gia bảo hiểm nhân thọ
Có rất nhiều người chọn tham gia bảo hiểm nhân thọ

Các loại hình bảo hiểm nhân thọ

Có hai loại hình bảo hiểm nhân thọ phổ biến trên thị trường, bao gồm:

  • Loại thứ nhất là bảo hiểm nhân thọ quy định trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm phát sinh khi người được bảo hiểm chết.
  • Loại thứ hai là bảo hiểm nhân thọ  mà trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm chỉ phát sinh trong khoảng thời gian nhất định ghi trong hợp đồng bảo hiểm.

Như vậy, có thể khẳng định rằng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là hợp đồng mang tính pháp lý hợp pháp, ghi nhận lại những thỏa thuận giữa hai bên mua bán bảo hiểm, ghi rõ vấn đề doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm chi trả cho bên được bảo hiểm, hoặc bồi thường cho bên được bảo hiểm khi sự kiện bảo hiểm xảy ra.

Mục đích chính của người tham gia bảo hiểm nhân thọ, là thực hiện một phương án dự phòng cho tương lai, cho các vấn đề liên quan đến tài chính. Phần lợi ích mà bảo hiểm nhân thọ mang lại, sẽ giúp bù đắp phần tài chính mất đi cho người được bảo hiểm, hoặc cho gia đinh của họ. 

Người thụ hưởng trong bảo hiểm nhân thọ quy định là ai?

Theo pháp luật Việt Nam quy định trong Điều 3 Luật Kinh doanh bảo hiểm hiện hành, các đối tượng trong hợp đồng bảo hiểm sẽ gồm có  Doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, người thụ hưởng bảo hiểm.

Bên mua bảo hiểm có thể là một tổ chức, cá nhân nào đó thực hiện ký kết hợp đồng bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô và đóng phí bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm thì chính là người được bảo hiểm, trong bảo hiểm nhân thọ thì người được hưởng quyền lợi bảo hiểm là tổ chức, cá nhân có sức khỏe, tính mạng hoặc lợi ích kinh tế được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm.

Quy định về người thụ hưởng trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
Quy định về người thụ hưởng trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Theo đó, bên mua bảo hiểm và người được bảo hiểm, phải là những người có quan hệ mật thiết với người thụ hưởng bảo hiểm. 

Theo quy định Điều 41 Luật Kinh doanh bảo hiểm, bên mua bảo hiểm có quyền chỉ định người thụ hưởng. Tuy nhiên, công ty bảo hiểm chỉ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho người thụ hưởng, khi những sự kiện ghi trong hợp đồng bảo hiểm, xảy ra với người được bảo hiểm.

Có thể hiểu được rằng, quy định người thụ hưởng trong hợp đồng bảo hiểm, được hiểu là tổ chức, cá nhân được bên mua bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm chỉ định, để nhận tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Quy định về thay đổi người thụ hưởng trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Theo quy định ở khoản 3 Điều 41 Luật Kinh doanh bảo hiểm, người thụ hưởng bảo hiểm có thể được thay đổi nếu bên mua bảo hiểm muốn.

Quy định cụ thể khi cần thay đổi người thụ hưởng trong hợp đồng bảo hiểm
Quy định cụ thể khi cần thay đổi người thụ hưởng trong hợp đồng bảo hiểm

Các bước tiến hành thay đổi người thụ hưởng bảo hiểm:

Bước 1: Bên mua bảo hiểm thông báo cần thay đổi người thụ hưởng đến cho người được bảo hiểm. Lúc này, bên được bảo hiểm phải làm văn bản đồng ý về việc thay đổi người thụ hưởng bảo hiểm .

Bước 2: Khi đã được bên được bảo hiểm đồng ý, bên mua bảo hiểm tiếp tục  thông báo việc thay đổi người thụ hưởng đến người được bảo hiểm. Sau đó,  bên bán bảo hiểm sẽ phải có văn bản đồng ý về việc thay đổi người thụ hưởng của người được bảo hiểm.

Bước 3: Sau khi bên doanh nghiệp bán bảo hiểm đồng ý, thì phải xác nhận việc thay đổi trên vào hợp đồng bảo hiểm hoặc văn bản khác đính kèm hợp đồng bảo hiểm.

Lưu ý: Trong trường hợp người được bảo hiểm chưa thành niên hoặc mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì việc thay đổi người thụ hưởng phải được người đại diện theo pháp luật của họ đồng ý.

Kết luận

Trên bài viết là thông tin về cách thay đổi người thụ hưởng trong hợp đồng bảo hiểm mà các bạn đang tìm kiếm. Hy vọng sẽ cung cấp được cho các bạn thông tin cần thiết để có thể thực hiện một cách hoàn chỉnh, việc thay đổi người thụ hưởng trong hợp đồng bảo hiểm của mình.