Tỷ số thanh toán hiện hành là gì, cách tính và ý nghĩa như thế nào là điều mà nhiều người quan tâm. Đối với những nhà đầu tư thì đây là điều quan trọng cần phải nắm rõ. Để lý giải về khái niệm này, mọi người hãy theo dõi qua thông tin sau đây.

Tỷ số thanh toán hiện hành là gì?

Tỷ số thanh toán hiện nay hay còn được gọi là tỷ số vốn lưu động hay hệ số thanh toán hiện hành là một số liệu được sử dụng để đo lường về khả năng thanh toán các khoản nợ của công ty trong ngắn hạn.

Tỷ số thanh toán hiện hành là gì là thắc mắc của nhiều người
Tỷ số thanh toán hiện hành là gì là thắc mắc của nhiều người

Tỷ số thanh toán hiện hành đơn giản là tài sản lưu động, chia cho nợ ngắn hạn. Một tỷ lệ cao hơn sẽ cho biết mức độ thanh khoản cao. Khi bạn tính toán hệ số thanh toán hiện tại của công ty, kết quả xác định đó có phải là khoản đầu tư tốt hay không.

Có một số công ty có hệ số thanh toán nhỏ hơn 1 không đủ vốn để đáp ứng các khoản nợ ngắn hạn. Bởi công ty có tỷ lệ nợ phải trả lớn hơn so với giá trị tài sản lưu động mà công ty đó nắm giữ.

Công thức tính tỷ số thanh toán hiện hành là gì?

Tỷ số thanh toán hiện hành được tính bằng công thức cụ thể và công thức đó được tính như sau:

Công thức: “Tỷ số thanh toán hiện hành = Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn

  • Tài sản lưu động: Đây là tài sản được liệt kê trong bảng cân đối kế toán của công ty dự kiến và sẽ được chuyển đổi thành tiền mặt, được dùng hoặc dùng hết trong chu kỳ hoạt động trong thời gian kéo dài một năm. Tài sản lưu động gồm tiền và các khoản tương đương tiền, chứng khoán bán được, hàng tồn, các khoản phải thu và chi phí trả trước.
  • Nợ ngắn hạn: Đây là khoản nợ mà công ty đến hạn phải trả trong một năm hoặc một năm của chu kỳ kinh doanh. Các khoản nợ ngắn hạn được tìm thấy phổ biến trên bảng cân đối kế toán sẽ gồm nợ ngắn hạn, các khoản cần phải trả, cổ tức phải trả, chi phí cần phải trả, thuế thu nhập đang nợ và các khoản phí phải trả.

Ý nghĩa tỷ số thanh toán hiện hành

Hệ số thanh toán hiện hành sẽ có những ý nghĩa riêng biệt khi giảm, khi cao hoặc < 1. Mỗi một tỷ số sẽ biểu thị ý nghĩa riêng biệt và cụ thể như sau:

  • Khi tỷ số thanh toán hiện hành giảm: Điều này cho thấy khả năng thanh toán giảm và cũng là báo hiệu trước những rủi ro, khó khăn về vấn đề kinh tế, tài chính sẽ xảy ra.
  • Khi chỉ số thanh toán hiện hành cao: Đây là lúc công ty sẵn sàng thanh toán cho các khoản nợ. Tuy nhiên, nếu tỷ số đó quá cao sẽ giảm hiệu quả các hoạt động vì doanh nghiệp đầu tư quá nhiều tài sản ngắn hạn, nhiều tiền mặt nhàn rỗi, nợ phải đòi…
  • Khi tỷ số thanh toán hiện hành <1: Điều này cho thấy tài sản công ty thấp hơn so với nợ ngắn hạn. Đây là dấu hiệu cho thấy khả năng thanh toán và trả nợ của doanh nghiệp là rất thấp, doanh nghiệp đang gặp các vấn đề về tài chính.

Hạn chế tỷ số thanh toán hiện hành

Tỷ số thanh toán hiện hành cũng có hạn chế nhất định
Tỷ số thanh toán hiện hành cũng có hạn chế nhất định

Chỉ số thanh toán này chỉ có thể phản ánh được bức tranh tài chính của doanh nghiệp ở một thời điểm bất kỳ. Tỷ số đó còn phụ thuộc nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng. Do đó, việc sử dụng chỉ số này hay không còn tùy vào từng trường hợp cụ thể.

Ví dụ cụ thể về cách tính chỉ số thanh toán hiện hành

Từ số liệu bảng cân đối kế toán của công ty ABC như sau:

Tài sản 2021 2020
Tài sản ngắn hạn

1. Tiền và tương đương tiền

2. Đầu tư tài chính ngắn hạn

3. Các khoản phải thu

4. Hàng tồn kho

5. Tài sản cố định

49.000 43.600
2.200 2.000
1.800 1.600
18.000 16.000
27.000 24.000
30.000 26.000
Tổng tài sản 79.000 69.600

 

Nguồn vốn 2021 2020
Nợ ngắn hạn

6. Các khoản phải trả

7. Phải trả người lao động

8. Vay ngắn hạn ngân hàng

9. Nợ dài hạn đến hạn trả

10. Nợ ngắn hạn khác

36.400 31.300
14.000 12.000
1.700 1.300
13.500 11.600
2.000 1.600
5.200 4.800
Nợ dài hạn

11. Nợ dài hạn

14.000 12.000
14.000 12.000
Vốn chủ sở hữu

12. Vốn cổ phần

28.600 26.300
28.600 26.300
Tổng nguồn vốn 79.000 69.000

Tỷ số thanh toán hiện hành của công ty ABC cho năm 2021 là:

Tỷ số thanh toán hiện hành = Tài sản ngắn hạn/ nợ ngắn hạn = 49.000/ 36.400 = 1.35

Tỷ số thanh toán hiện hành 1.35 cho thấy năm 2021, công ty ABCD có 1.35 đồng là tài sản ngắn hạn đảm bảo một đồng nợ ngắn hạn.

Như vậy, qua các thông tin trên đây mọi người có thể hiểu được tỷ số thanh toán hiện hành là gì, cách tính như thế nào. Hy vọng, quý bạn đọc có được các thông tin hữu ích.