Có vai trò quan trọng trong đánh giá kinh doanh cũng như cung cấp các thông tin tài chính quan trọng, YOY là chỉ số mà hầu như ai trong lĩnh vực kinh tế cũng cần biết. Trong bài viết sau đây, hãy cùng phân tích chi tiết hơn về cụm từ này, những ưu và nhược điểm của nó.

YOY là gì?

YOY viết tắt của Year One Year là phép so sánh tài chính được sử dụng xem xét hai hay nhiều sự kiện đo lường cho cơ sở hàng năm. Quan sát hiệu suất so với cùng kỳ cho phép đánh giá xem hiệu suất tài chính của công ty đang được cải thiện, tĩnh hay xấu đi. Ví dụ: Một người có thể đọc các báo cáo tài chính rằng doanh nghiệp cụ thể báo cáo doanh thu của tăng trong quý thứ ba, trên cơ sở cùng kỳ, ba năm qua.

Cách tính YOY như thế nào?

Cách tính YOY rất đơn giản và thường được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm bằng cách lấy giá trị của năm hiện tại và chia cho giá trị của năm trước và trừ đi một: (năm nay) ÷ (năm ngoái) – 1.

YOY là phép so sánh tài chính thường dùng
YOY là phép so sánh tài chính thường dùng

Các chỉ số đánh giá YOY

  • Chỉ số về doanh thu: dùng để so sánh doanh thu tháng, quý, năm nay của doanh nghiệp với doanh thu thời gian tương ứng của năm trước.
  • Chỉ số mức giá vốn hàng bán: So sánh giữa giá vốn hàng bán từng khoảng thời gian tương đương trong năm này với năm khác.
  • Chỉ số thu nhập ròng: Là so sánh thu nhập ròng các khoảng thời gian tương ứng qua các năm.

Ý nghĩa của YOY?

Các phép đo chỉ số YOY tạo điều kiện cho việc so sánh chéo thuận lợi các bộ dữ liệu. Đối với doanh thu quý đầu tiên của công ty, nhà phân tích tài chính hoặc nhà đầu tư so sánh dữ liệu doanh thu của quý đầu tiên của các năm và nhanh chóng xác định xem doanh thu của công ty đang tăng hay giảm.

Ví dụ: trong quý đầu tiên của năm 2021, tập đoàn Coca-Cola đã báo cáo doanh thu thuần tăng 5% so với quý đầu tiên của năm trước. Bằng cách so sánh tháng giống nhau các năm khác nhau, có thể đưa các so sánh chính xác bất chấp tính mùa vụ hành vi người tiêu dùng.

So sánh cùng kỳ cũng có giá trị đối với mục đầu tư. Các nhà đầu tư muốn kiểm tra hiệu suất so với cùng kỳ để xem hiệu suất thay đổi như thế nào theo thời gian.

Ưu điểm và hạn chế của YOY

Ưu điểm

  • Định hướng cho chiến lược kinh doanh: Hiểu được mức tăng trưởng so với cùng kỳ có thể rất quan trọng đối với các doanh nghiệp đã hoạt động được hơn 13 tháng. Dữ liệu nó cung cấp có thể giúp định hướng chiến lược kinh doanh. Nếu số liệu bán hàng cao nhưng tỷ lệ phần trăm tăng trưởng so với cùng kỳ thấp, điều này có thể chỉ ra các vấn đề trong một số lĩnh vực, từ sản xuất và hiệu quả sản xuất đến chi phí chung và chi phí mở rộng.
  • Thông tin tài chính nhanh chóng cho người cho vay: Mức tăng trưởng so với cùng kỳ có thể cho biết kết quả dài hạn của các nỗ lực kinh doanh của bạn tốt hơn nhiều so với các chỉ số hàng tháng hoặc hàng quý. Thông tin này cực kỳ có giá trị đối với người cho vay, ngân hàng và những người ra quyết định, những người muốn có số liệu thống kê đơn giản và dễ hiểu về sự phát triển của công ty bạn.
  • Cung cấp cái nhìn sâu sắc cho các doanh nghiệp theo mùa: Mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái có thể đưa ra bức tranh chính xác hơn về tính thời vụ—những biến động thường xảy ra trong một năm dương lịch đối với các doanh nghiệp hoạt động theo thời vụ—so với các chỉ số theo từng tháng. Tăng trưởng doanh số thường là một lĩnh vực không ổn định đối với các công ty như vậy, nhưng so với cùng kỳ năm ngoái có thể giúp làm nổi bật các vấn đề có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng dài hạn.

Hạn chế

  • Một nhược điểm của tăng trưởng so với cùng kỳ là nó không hiệu quả trong việc làm nổi bật những thay đổi ngắn hạn vì nó không thể tính đến sự biến động.
  • Một nhược điểm khác của YOY là một doanh nghiệp mới thành lập hoặc một doanh nghiệp hoạt động dưới 13 tháng sẽ không được hưởng lợi từ nó đơn giản vì không có năm trước để so sánh dữ liệu. Số liệu hàng tháng hoặc hàng quý hoạt động tốt hơn trong trường hợp này.
YOY có nhiều ưu điểm
YOY có nhiều ưu điểm

Trên đây là bài viết phân tích về các ưu nhược điểm của YOY. Cảm ơn các bạn đã đón đọc.